RKG thema intervisie: rouw

- 3 accreditatie punten voor psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, coaches, ...
- Betalen met KMO - vouchers is mogelijk
- Aanwezigheidsbewijs voor leerkrachten, zorgcoördinatoren,...   

 

 

 

Rouwbeleving - rouwverwerking bij cliënten

Hoe sta je als zorgverlener, familie of vriend iemand bij in rouw?
De verschillende rouwmodellen.
Mythes over rouw.

 

Opzet:

Naar voorbeeld van de Anwerpse collega's die al een  tijdje met succes de intervisies organiseren voor de regionale kwaliteitsgroepen (RKG) start ook de regio Vlaams Brabant met dit initiatief.

Tijdens deze eerste sessie geven we een inleiding over psycho - educatie bij rouw en tips rond rouwverwerking, ... Daarna kunnen jullie je casussen inbrengen en gaan we op basis wat we besproken hebben ,samen een strategie verder uitdiepen.

Thema's die aan bod kunnen komen:

Wat is rouw?
Alles wat je ervaart en meemaakt als je op de een of andere manier een dierbare veliest. Ieder van ons beleeft dit rouwproces op zijn eigen manier. 

Vormen van rouw:
In eerste instantie denken we hierbij aan een dierbare die overleden is: een dichtbij familielid, een goede vriend, collega, een doodgeboren kindje, ...
Er zijn echter nog veel andere vormen van rouw waarbij de dierbare nog in leven is: een ouder die zijn kind in de steek laat of omgekeerd, een (v) echtscheiding, afscheid nemen van iemand met dementie,... Ook dit laat diepe wonden en lidtekens na.

RouwmodellenIn deze sessie zullen we ook de verschillende rouwmodellen naast elkaar leggen en uitdiepen en zien hoe je er mee aan de slag kan gaan met jouw cliënten.

Mythes over rouw

Andere thema's die aan bod komen in deze of volgende sessies

Rouwarbeid.
Hoe lang mag rouw duren?
Zelfzorg.
Mag ik er over praten?
Aanpak per leeftijd.
Jouw vragen.
 

Programma:

13.00 onthaal
13.15 theoretische uitdieping
14.30 pauze met drankje en koekje
14.45 intervisie onder begeleiding van de coördinator
15.45 afsluiting

Wat zijn REGIONALE KWALITEITSGROEPEN?

Ankerpunt is aangesloten bij het Platform Psychotherapie. Marleen Jans is samen met Lien Cleyhnens van De Kruin coördinator van de regionale kwaliteitsgroep (RKG). Op regelmatige basis organiseren ze activiteiten voor de regionale kwaliteitsgroep Vlaams – Brabant.

De hoofddoelstelling van het Platform Psychotherapie is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, het structureel organiseren van peer group samenkomsten en peer review vergaderingen en het organiseren van inter- en multidisciplinaire contacten.

Het Platform Psychotherapie engageert zich hiervoor tot de oprichting van Regionale KwaliteitsGroepen (RKG’en) waar, naar analogie van de lokale kwaliteitsgroepen (LOK) bij de artsen, professionelen hun klinische praktijkvoering kunnen delen en kritisch beoordelen, om hun patiënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

Je kan je eenvoudig aansluiten door je in te schrijven voor de activiteit die jou interesseert.

KMO - vouchers verkrijgen (Je betaalt dan maar 60% van de prijs)

Info
Datum: 
vrijdag 02 maart 2018, 13:00
Plaats: 
Ankerpunt
Oud-Heverleestraat 62
3001 Leuven

Doelgroep:

Prijs: 
60 euro, betalen met KMO voucher mogelijk
Inschrijvingswijze: 

Je inschrijving is in orde na het doorsturen van het inschrijvingsformulier en na betaling. Gelieve het correcte bedrag te storten op BE15 7360 0290 6630 met vermelding van je naam, de naam van de cursus en aanvangsdatum.