De palaver: praatcafé voor jongeren uit het middelbaar

Doel: jongeren veerkrachtig en vol zelfvertrouwen

aan hun eigen toekomst laten bouwen.

 

 

In dit interactief praatcafé filosoferen, redeneren en discussiëren jongeren van de tweede en derde graad van het middelbaarover thema's en vragen die hun aanbelangen o.l.v. ervaren therapeuten. We doen dat interactief, creatief en in beweging, met respect voor ieders noden en met accent op talent.

 

De Palaver gaat door in kleine groepjes, zodat de jongeren zich veilig voelen om te praten over hun gevoelens, hun vragen, hun gedachten. Hier kan de psycholoog hen tips geven hoe ze hiermee om kunnen gaan in bepaalde situaties.
 

Maar ook de jongeren zelf zullen met heel wat tips en voorbeelden op de proppen komen. Zo kunnen ze ook van elkaar leren. Immers in deze fase van hun leven is hun brein in volle ontwikkeling. Ze maken de overstap van concreet naar abstract denken, met veel complexere denkprocessen als gevolg.

THEMA'S

Thema's gaan zowel over het hier en nu als over hun toekomst, vrienden, welke weg ze willen inslagen.

Ook de metacognitie (leren) neemt een spurt. Dus zullen ze ook nadenken over studiemethodes en technieken.
 

Op deze leeftijd worden ze veel zelfstandiger. Hun kijk op de wereld is niet altijd dezelfde als die van hun ouders. Ze willen hun eigen keuzes maken. Hoe gaan ze daar op een positieve manier mee om? Wat is hun kijk op de wereld?
 

Het is ook een fase van experimenteren, op allerlei vlakken. Hoe gaan ze daar voorzichtig mee om?
 

Het is een periode waar emoties intenser worden. Dit gaat gepaard met heftige stemmingswisselingen. Hoe gaan ze hier mee om?

 

We werken ook rond zelfvertrouwen, stressreductie, concentratie, veerkracht, welbevinden,...

Mogelijke vragen bij corona:
- Hoe gaan tieners om met de strenge coronaregels, die nu al zo lang duren?
- Hoe gaan ze om met de nieuwe situatie in de school.
- Zorgt onwetendheid over de leerstof voor angst en paniek?

Maar ook dat je niet altijd even sterk of stoer hoeft te zijn. Dat het oké is om eens niet oké te zijn.

 

We kijken door een positieve bril.

Hoe zien zij een kans om deze crisis aan te grijpen om de wereld mooier te maken?

 

Moet mijn kind/jongere dan een probleem hebben om aan deze workshop mee te doen? Neen natuurlijk niet. De activiteiten geven wel een  stevige boost aan het zelfvertrouwen van elk kind om zo vol vertrouwen en veerkrachtig door de ups en downs van het leven te gaan.

Tijdens het schooljaar elke maandag van 17.30 - 19.00
Tijdens de zomervakantie elke dinsdag van 18.30 - 20.00
30 euro per sessie Inschrijven kan per sessie. Mutualiteiten komen voor een stukje tussen
Informatie over de concrete data, prijzen en hoe je kan inschrijven vind je hier.

Klik op de afbeeldingen voor meer informatie!