0497/746899 en 016/407757

Oud-Heverleestraat 62 - 3001 Heverlee

Home » Ellie Kloeck

Ellie Kloeck

Ik ben klinisch psychologe (MSc, KU Leuven, afstudeerrichting kinderen en jongeren) en gezinstherapeut (i.o.; KU Leuven, 2019 – 2023).

In Ankerpunt. begeleid ik jongeren (vanaf de leeftijd van ± 11 jaar), jongvolwassenen en gezinnen die zich in een moeilijke periode bevinden en nood hebben aan ondersteuning. Een bepaalde gebeurtenis of een combinatie van bepaalde omstandigheden kunnen aanleiding geven tot spanningen of klachten. Soms is de oorzaak van bepaalde klachten heel duidelijk, op andere momenten lijken deze uit het niets te komen. Als psycholoog ga ik op een objectieve, onbevooroordeelde en niet-oordelende wijze samen met jou op zoek naar wat de mogelijke oorzaken zijn en bovenal hoe we de klachten het best kunnen aanpakken.

Aangezien iedereen anders is, ga ik op zoek naar een werkwijze die het best aansluit bij ieder individu/gezin. Naast de zaken die moeilijk lopen (draaglast), vind ik het eveneens zeer waardevol om stil te staan bij jouw sterke kwaliteiten (draagkracht). Deze spelen namelijk een belangrijke rol in het leren omgaan met de moeilijkheden.

Gezinstherapie: Wanneer één iemand in het gezin zich niet goed voelt, gebeurt er vaak ook iets bij de andere gezinsleden. Er ontstaan bijvoorbeeld gevoelens van machteloosheid, of er ontstaan spanningen/ruzies/escalaties wanneer andere gezinsleden hun bezorgdheden uiten, enz. Ik nodig dan ook graag heel het gezin uit voor een gesprek (in de mate van het mogelijke), ook wanneer je je aanmeldt voor individuele therapie. Soms is een gezinsgesprek éénmalig. Echter leert de ervaring mij dat het gezin betrekken een enorme meerwaarde is en dat we meer kunnen bereiken wanneer het gezin nauw betrokken is in de therapie.

In de eerste plaats probeer ik een veilige ruimte te creëren waarin gesprekken kunnen plaatsvinden die thuis moeilijk lopen of mogelijk tot ruzies escaleren, een ruimte waarin ieder gezinslid zijn/haar zorgen kan uiten en zich gehoord voelt. Daarnaast probeer ik inzicht te krijgen in de dynamieken en patronen binnen het gezin en hoe deze mogelijk een invloed kunnen hebben op ieder gezinslid. Ten slotte vind ik het ook binnen gezinstherapie ontzettend belangrijk om niet alleen stil te staan bij de moeilijkheden binnen het gezin, maar ook bij de zaken die wel goed lopen en de sterke kwaliteiten van ieder gezinslid.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

  • Gezinstherapie.
  • Gesprekstherapie met jongeren en (jong)volwassenen, ook in groep.
    • Enkele thema’s: angsten, depressie, suïcidegedachten, automutilatie, perfectionisme, eetproblemen/eetstoornissen, pesten, zelfvertrouwen,…
    • Deze lijst is zeker niet exhaustief en je kan mij steeds contacteren indien je je ook om andere redenen zorgen maakt.
  • Psychodiagnostiek.
    • Ontwikkeling (aandacht en concentratie, intelligentie, autisme), emotionele moeilijkheden.
  • Workshops en kampjes i.v.m. welbevinden.
Ellie