0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62, 3001 Leuven-Heverlee

Home » Huiskamerlezingen

Huiskamerlezingen

Op regelmatige basis organiseert Ankerpunt. kleinschalige activiteiten zoals de huiskamergesprekken. Deze interactieve babbels gaan door in onze gezellige living met een drankje en snackje. We komen op vraag ook bij jullie thuis, in een organisatie of indien gewenst online. In de zomermaanden stellen we ons terras open.

Doel


In onze huidige maatschappij is in gesprek gaan met elkaar belangrijker dan ooit

Deze boeiende huiskamergesprekken bieden dan ook een fijne gelegenheid om samen in interactie te gaan in kleine, veilige groepjes. Deelnemers kunnen zo, onder leiding van een deskundige, met elkaar ervaringen delen en hierdoor op een positieve manier de nodige zaken aanpakken. 

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Opvoeden.
 • Welbevinden. 
 • Zelfzorg. 
 • Emoties bij kinderen en jongeren. 
 • Persoonlijke groei.
 • Sociale vaardigheden. 
 • Weerbaarheid. 
 • Zelfvertrouwen. 
 • Stress.
 • Combineren van school en werk. 
 • Eenzaamheid.
 • Angst.
 • Fysieke afstand en sociale nabijheid. 
 • Nieuw samengestelde gezinnen. 
 • Studeren of werken in tijden van corona. 

Per onderwerp zal er steeds een andere doelgroep centraal staan: ouders, leerkrachten en zorgverstrekkers, kinderen, jongeren en studenten/jongvolwassenen. Iedereen is steeds welkom om mee te luisteren.

We werken op maat, dus jouw individuele noden kunnen, mogelijks anoniem, aan bod komen. Opdat iedereen aan het woord kan en iedereen zich veilig zou voelen, beperken we het aantal inschrijvingen. 

Huidige gespreksonderwerpen

 • In de bres bij examenstress.
 • Het geheim van het tienerbrein.
 • Luisteren en omgaan met emoties en stress bij lagere school kinderen.
 • Luisteren en omgaan met emoties en stress bij jongeren.
 • Luisteren en omgaan met emoties en stress bij jong volwassenen.
 • Stress omzetten in positieve energie.
 • Wat als AD(H)D een talent is?.
 • Covid- 19. Fysieke afstand, sociale nabijheid.
 • … 
 • En heb je zelf een voorstel, dan kan je dat zeker ook aanvragen!

De exacte data worden nog ingepland en je kan je zeker al intekenen op de wachtlijst!