0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » In je kracht als leerkracht

In je kracht als leerkracht

Doel:

Deze cursus helpt je om je als leraar/docent/ zorgverlener verder te bekwamen in dat wat jou nu al die goede leerkracht maakt. Het is een ondersteuning om de uitdagingen van vandaag en morgen met succes aan te gaan. 
Hoe voorkom je stress en burn – out? Hoe optimaal communiceren? Hoe verder met het M-decreet? Samen voor de klas? Hoe kan je op een fijne en efficiënte manier op elkaar inspelen? …

Emotionele intelligentie:

Of het nu aan een lagere school, middelbaar, hogeschool, unief of wat dan ook is, lesgeven met emotionele intelligentie stelt ons overal voor dezelfde uitdagingen:

Hoe knoop je een goed contact aan met je leerlingen, de ouders, je directie, je collega’s…? Hoe help je jongeren optimaal te leren en tegelijk wel in hun vel te voelen? Hoe help je jezelf optimaal voor de klas te staan? Hoe omgaan met agressief gedrag? Hoe constructief communiceren met ouders?…

Met de uitdagingen die het onderwijs voor de boeg heeft wordt onze emotionele intelligentie meer dan ooit een onontbeerlijke troef.

Immers kennisoverdracht is al lang niet meer het enige belangrijke criterium in de onderwijscontext. Ervarend leren, zelfreflectie, focus op competenties… het zijn maar enkele van de kernwoorden van hedendaags onderwijs.

De leraar/docent  van vandaag is coach, begeleider, motivator én een expert met een hart voor z’n vak. Geen eenvoudige taak. Doel van deze cursus is dan ook handige tips en tools aan te reiken om deze taken efficiënt toe te passen en te combineren

Een op de praktijk gerichte methode.

In deze  vernieuwende cursus over lesgeven en samenwerken, coteaching, ontdekken we hoe onze emotionele intelligentie de  kracht wordt in onze communicatie met leerlingen, ouders, collega’s, directie, zorgverleners, … . Hoe we coachend  te werk kunnen gaan. Tips over de implementatie over het M-decreet. De cursus biedt heel wat praktijkideeën, tips en handige handvatten over communicatie en persoonlijke groei.

De cursus gaat door op drie avonden of drie namiddagen, gespreid over verschillende maanden. Zo kan het geleerde ook daadwerkelijk ingeoefend worden, eerst binnen een veilig kader van een beperkt groepje deelnemers o.l.v. de coach. Daarna is het aan jullie om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. In de volgende les wordt dit opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd o.l.v. de coach. Zo wordt dit een praktische cursus die blijft beklijven ook na de cursus periode, zowel binnen de werkcontext als in je privéleven.

Jouw inbreng:

Deze cursus biedt ook ruimte voor jouw specifieke vragen en noden. Zo kan je deze specifieke nieuwe kennis en vaardigheden oefenen en vol zelfvertrouwen toepassen in jouw eigen omgeving.

Methodieken

In deze cursus werken we zoals gewoonlijk integratief: we halen het beste uit heel wat methodieken: oplossingsgericht onderwijzen in combinatie met NLP, cognitieve gedragstherapie, mindfullness, creatieve therapie, rollenspelen,  …

Thema’s die o.a. aan bod komen

 • Emotionele intelligentie
 • Inzicht in je eigen relationele kwaliteiten
 • Communicatievaardigheden
 • Met een goed gevoel voor de klas!
 • Co – teaching
 • Jezelf positioneren in het team
 • Flexibel en doelgericht omgaan met de vele verschillende petjes van de leerkracht
 • Weerbaarheid, in je kracht  staan, respect geven en krijgen
 • Ontspannen voor de klas staan, zelfzorg, zorgen voor anderen
 • Hoe je zelf meester bent over je onbewuste en een invloed hebt op eigen gedachten, gedrag, gevoelens.
 • Hoe je zelf een negatief patroon kan ombuigen naar een positief.
 • Hoe en waarom je collega op deze manier reageert.
 • Hoe het ene gedrag een antwoord is op het andere
 • Wat is ‘gewenst’ gedrag en wat houdt ongewenst gedrag in stand.
 • Hoe  afstand en rivaliteit ombuigen naar contact en constructief samenwerken
 • Omgaan met moeilijk gedrag in de klas
 • Omgaan met agressie
 • Kansen in het M-decreet
 • Jouw vragen en inbreng

Doelgroep: 

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies CLB begeleiders, GON, externe hulpverleners en iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Indien er interesse is vanuit één specifieke ambt kan voor hen op vraag en op maat deze cursus ingericht worden. 

 

Door wie?
Marleen Jans
Psychotherapeut
Directeur Ankerpunt vzw & MJ Academie
Auteur ‘Hey, ik ben oké’, lees – en doe boek: ‘Avonturen aan de Wondere Ommesprong’.

Vraag hier je lezing aan via :