Integratieve psychotherapie

GEACCREDITEERDE VORMINGEN – OPLEIDINGEN – ACTIVITEITEN

In het kader van CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) – PERMANENTE VORMING en LEVENSLANG/LEVENSBREED LEREN adviseert het Platform Psychotherapie, haar deelnemers, 50 accreditatiepunten per jaar te behalen, wat een equivalent is van 50 uren, conform de criteria van de EAP (European Association Psychotherapy) voor haar ECP houders (European Certificate Psychotherapy).

Onderstaande activiteiten worden door de ABP-BVP, middels het Platform Psychotherapie, geaccrediteerd.

Marleen Jans is mede - coördinator van het platform psychotherapie Vlaams Brabant. De opleidingen, workshops, cursussen, lezingen van Ankerpunt komen in aanmerking voor accreditatie

Meer weten over accreditatie? Klik hier
 
 

INTEGRATIEVE PSYCHOTERAPIE

 
—In psychologische context betekent INTEGRATIE 
'een zeer specifieke manier van denken',
die tot de meest geëvolueerde wordt gerekend'.
—
—Het gaat niet over keuze of compromis
—
—Wel over het herformuleren van ‘schijntegenstellingen’ naar essentiële waarden,
(bij verlangens zijn dat de behoeften, bij projecten zijn dat de achterliggende bedoelingen, enz.)
zodat standpunten kunnen gecombineerd worden
zonder dat er iets belangrijks verloren gaat.
—= "creatieve synthese" of integratie
 
In de praktijk is een INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE misschien het best te vergelijken met een cognitieve gedragstherapeutische (CGT of CBT) aanpak geïntegreerd met een humanistische-experiëntiële benadering, waar zij alle elementen van bezit, maar die daarenboven uitgebreid werd met andere inzichten (afkomstig uit psychoanalyse, communicatietherapieën, meditatietechnieken, enz.) die traditioneel nog niet tot de voorgaande behoren.
(Bron AIP, Academie voor Integratieve psychotherapie)

 

Ankerpunt gaat met jou op zoek naar jouw essentiële waarden en doelen. We doen dit op basis van jouw persoonlijke talenten, ondersteund door een integratie van (psycho)therapiën.

Er zijn heel wat psychologische instituten met bijbehorende psychotherapie. In je zoektocht naar hulp, vraag je je wel eens af, welke therapie jou nu het beste kan helpen. Vermits iedere mens uniek is, lijkt het logisch dat iedere persoon nood heeft aan een op hem persoonlijk afgestemde therapie.

Integratieve psychotherapie gaat daarom grasduinen bij die verschillende psychologische stromingen en therapieën zoals systeemtheoretische therapie, cognitieve gedragstherapie, experiëntiële therapie, positief oplossingsgerichte therapie, beeldende en creatieve therapie, cliënt centered, psychoanalyse,...  met daarnaast ook NLP, TA, mindfulnes,relaxatie,  …  Integratieve therapie doet echter  meer dan deze stromingen eclectisch naast elkaar te gebruiken. Integratieve psychotherapie  opteert om  een gefundeerde synthese te maken van de psychologische inzichten en werkingsprincipes die in de uiteenlopende denkrichtingen ontdekt werden. 

Zo kan ze de therapie adequaat aangepassen op maat van ieder uniek persoon en vertrekkend van de talenten van die persoon.

Integratieve psychotherapie: www.psychology-integration.eu