Jocelyne Doucé

Hallo! Van augustus 2021 tot maart 2022 liep ik stage bij Ankerpunt vzw. Vanuit mijn opleiding pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, met als afstudeerrichting orthopedagogiek, werd ik ondergedompeld in diverse thema’s zoals de gezinspedagogiek of gedrags- en opvoedingsproblemen. De keuze voor deze richting komt vanuit een passie en gedrevenheid voor kinderen en hun context. Enkele specifieke onderwerpen die mij interesseren zijn leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, onderwijs aan kinderen met specifieke noden en gehechtheid. Ik heb mij gedurende mijn stage in enkele van deze thema’s verdiept.

Momenteel zet ik mijn traject bij Ankerpunt verder als vrijwilliger. Ik wil kinderen en jongeren graag ondersteunen om hen te laten groeien in hun sterktes en talenten en om hen op een constructieve manier aan de slag te laten gaan met hun uitdagingen.

 

Waarvoor kan je bij mij terecht?

  • Psychodiagnostiek (IQ, ASS en/of ADHD).
  • Workshops en kampjes i.v.m. (sociaal) welbevinden.
  • Individuele begeleiding voor kinderen en jongeren (en hun gezin).
  • Studiecoaching (motivatie, planning, leren studeren, faalangst, …)