0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62, 3001 Leuven-Heverlee

Home » Lisa De Meyer

Lisa De Meyer

Hallo!

Ik ben Lisa, klinisch kinder- en jongerenpsycholoog (2021, inschrijvingsnummer: 972132243) en EMDR-therapeut in opleiding. Binnenkort start ik bij Ankerpunt als zelfstandig psycholoog en zullen kinderen, jongeren en gezinnen bij mij terecht kunnen voor zowel diagnostische als therapeutische vragen. Naast mijn werk bij Ankerpunt ben ik aan de slag als gezinsbegeleidster bij Ter Wende, en als vrijwilliger bij Tejo Leuven.

In mijn werk als psycholoog laat ik me erg inspireren door de cliëntgerichte psychotherapeutische visie. Dat houdt in dat ik sterk geloof in jouw eigen krachten en mogelijkheden, en dat ik samen met jou op zoek ga naar hoe jij je talenten kan inzetten om problemen op te lossen. Tijdens deze zoektocht vind ik het belangrijk om me in te leven in jouw situatie, om elk deel van jou onbevooroordeeld te verwelkomen binnen onze gesprekken en om open en eerlijk te communiceren. Daarnaast besteed ik ook aandacht aan wat er gebeurt in het lichaam, bv. door middel van yoga.

Naast klinisch psycholoog ben ik ook EMDR-therapeut i.o. Dat betekent dat ik ervan overtuigd ben dat de klachten en symptomen waar jij op dit moment last van hebt, hun oorsprong vinden in vroegere, onverwerkte levenservaringen. Met EMDR gaan we via oogbewegingen terug naar deze ervaringen, zodat ze op een nieuwe manier verwerkt kunnen worden. Daarna verdwijnen vaak ook de huidige klachten.

Als kinder- en jongerenpsycholoog ben ik er natuurlijk ook van overtuigd dat het gezin een grote hulpbron kan zijn bij individuele problemen. Ik probeer dan ook steeds (in overleg, en in de mate van het mogelijke) ouders, broers en zussen te betrekken of op de hoogte te houden. Indien dit aangewezen is, kunnen ook ouders op gesprek uitgenodigd worden voor verdere ondersteuning.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

  • Tijdens mijn stage in het  Alexianenziekenhuis in Tienen heb ik heel wat ervaring opgedaan met verslaving en/of gedragsproblemen bij jongeren.
  • Als EMDR-therapeut bied ik hulp bij trauma en onverwerkte ervaringen.
  • Verder heb ik ook ervaring met gezins- en ouderbegeleiding.
  • Andere thema’s waarvoor je bij mij terecht kunt zijn bijvoorbeeld: laag zelfbeeld, emotionele problemen (boosheid, allerlei soorten angsten, paniekaanvallen, verdriet, somberheid,…), depressieve klachten (suïcidegedachten, automutilatie), concentratieproblemen, rouw, problemen binnen relaties met belangrijke personen in je leven, eetproblemen, identiteit, vragen rond opvoeding,…
  • Diagnostiek (bv. ADHD, ASS, IQ,…)
  • Workshops en kampjes voor kinderen en jongeren in verband met welbevinden en mentale gezondheid
  • Deze lijst is niet exclusief. Bij vragen rond problemen die niet in deze lijst zijn opgenomen kan je steeds contact opnemen met het onthaal van Ankerpunt.
lisa