Marleen Jans

Marleen is bezieler en drijvende kracht van Ankerpunt

Studies en opleidingen:

Marleen studeerde integratieve psychotherapie aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie (AIHP) met als specialisatie: kinder- en jeugdtherapie.  Ze vervolgde deze cursus ook voor volwassenen. (Lid B.N.V.I.P nr PT-19600625-121027). Marleen is coördinator platform psychotherapie Vlaams - Brabant en erkend supervisor voor de AIHP.                                                                                                                                                  

Marleen is ook master NLP en volgde cursussen: cognitieve gedragstherapie, systeemtheoretisch psychotherapie, gezinstherapie, opvoedkunde, Transactionele Analyse, psychodiagnostiek, mindfulness.… Bovendien beschikt ze ook nog over een universitaire master humane wetenschappen en een bachelor in het onderwijs, waarmee ze aan de slag ging eerst als leerkracht en later als zorgcoördinator. 

Daarnaast volgde ze cursussen rond verbindend communiceren, emotionele intelligentie, burn - out of bore out, loopbaanbegeleiding, pesten vermijden en aanpakken, sociale vaardigheden, faalangst en prestatieangst, fobieën, zelfvertrouwen en ook rouw en depressies, sensibiliseren rond drugs … 

Als leercoach verdiepte ze zich in problematieken als dyscalculie, dyslexie en dysorthografie, beelddenken, ASS, ADHD, NLD, HSP, leren leren, mindmapping, studiebegeleiding. Bovendien is ze op dit vlak ook ervaringsdeskundige.

Als gezondheidscoach motiveert ze je tot beweging en helpt ze je stress, burn-out, bore-out, depressie of andere zorgen ver van je bed te houden of te overwinnen. Ze is de bedenker van Yomiqi: een combinatie van Yoga, mindfulness en Qigong met inzichten rond stressfactoren en met een zoeken naar mogelijke oplossingen. Marleen heeft zelf jarenlange ervaring in Yoga en mindfulness, zowel voor kinderen als volwassenen.

Marleen studeert nu nog verder als creditstudent aan de KUL en volgt ook andere boeiende opleidingen, lezingen en workshops die haar kennis en ervaringen verdiepen om haar zo nog enthousiaster en professioneler in te zetten voor Ankerpunt. Marleen is dus het prototype van de 'eeuwige student'. Deze eigen kennis en ervaring implementeert ze in haar begeleidingen. 

Hobby's:
lopen, reizen, lezen, studeren, Afrikaanse dans en muziek, knutselen. Marleen heeft ook jarenlang ballet en keurturnen gedaan en studeerde woord.

Eerdere werkervaring

Voorts heeft Marleen ook jarenlange ervaring met educatieve werking voor kinderen en jongeren in musea (KBIN, KMMA, KMKG, KMLK, Horta, ...) en bij jeugdorganisaties zoals Jeugd en Muziek Brussel. Marleen heeft zelf ook als leerkracht voor de klas gestaan en heeft ervaring als zorgcoördinator. Nu nog blijft Marleen actief in de leefwereld van de jongeren.
Marleen wordt in dit alles steeds enthousiast gesteund door haar twee dochters.


Oprichtster van het interdisciplinair centrum Ankerpunt

Reeds bij de oprichting van het centrum in 2008 pleitte Marleen voor een nieuwe, interdisciplinaire aanpak, waar vanuit een breed perspectief oplossingen worden gezocht voor mogelijke zorgen. 
 

Ankerpuntfilosofie uitgedacht door Marleen:

Ankerpunt Academie

Marleen is docent aan de AIHP en geeft lezingen in Hoge Scholen en nascholingscentra oa UCLL, Thomas More, KDG, Arthevelde Hoge School, CVO's, voor leerkrachten, oudercomités en ook voor mutualiteiten, externe begeleiders, volwassenen, banaba en tal van geïnteresseerde organisaties en bedrijven.
Ook in Ankerpunt worden er regelmatig lezingen, cursussen en workshops georganiseerd.

Je kan bij Marleen ook terecht voor supervisie. Ze is erkend superviseur van de AIHP

Engagementen

Marleen zit in de raad van bestuur van Sprankel: een vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen www.sprankel.be  en zat in de adviesgroep van Selor en de Examencomissie.

Coördinator Platform Psychotherapie Vlaams - Brabant

Marleen werkt in Ankerpunt als jeugd - en gezinstherapeut.

Workshops voor kinderen en jongeren

Door haar originele, educatieve, therapeutische en coachende aanpak worden kinderen en jongeren op een creatieve manier gestimuleerd en raken zo enthousiast gemotiveerd hun doel te bereiken. Omdat elk kind uniek is, wordt er in dialoog met jouw kind of jongere een programma op maat uitgewerkt waarbij de eigen talenten een essentiële rol spelen. 

Zo schreef Marleen het avontuurlijke verhaal 'Aan de bron van de wondere Ommsprong' Dieren, elk met zijn sterke en minder sterke kanten, is op zoektocht naar hun eigen talenten. De kinderen herkennen zichzelf en bedenken samen oplossingen. 

Ook voor tieners en adolescenten heeft ze workshops uitgewerkt. Daarnaast werkt ze ook samen met het CAW en de preventiedienst van de stad Leuven aan het project: 'Hier sta ik' voor jongeren van eerste en tweede graad van het secundair. 

Meer weten? Klik hier.
 

Gezinnen

worden opgevolgd en begeleid waar nodig. Ook de ouders krijgen de nodige aandacht en kunnen rekenen op persoonlijke begeleiding. Ouders kunnen in Ankerpunt ook terecht voor opvoedingsondersteuning.
Marleen is ook trekker van dialooggroepen netwerk gezinsondersteuning Leuven En participeer in activiteiten van Warme Steden.

Voor volwassenen en adolescenten heeft ze ook specifieke programma's uitgewerkt.
Kinderen kan je niet loskoppelen van hun gezin en hun omgeving. Als de ouder, de volwassene zelf niet goed in zijn vel zit, dan komt dit ook het kind niet ten goede. Daarom ontwikkelde Marleen een workshop rond stress, burn-out, bore-out en depressie, voor volwassenen, organisaties en bedrijven. 
Met Yomiqi krijg je niet alleen oefeningen in praktijk, maar ook heel wat doeltreffende tips.

Het team en onze huiselijke sfeer
Binnen Ankerpunt werkt Marleen met haar team specialisten. We werken interdisciplinair: op regelmatige basis komt het team samen en wordt de aanpak van de cliënt besproken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de cliënt zo breed mogelijk begeleid wordt en toch bij dezelfe coach/therapeut kan blijven. Indien nodig kan er doorverwezen worden binnen het team. Door de huiselijke, gemoedelijke sfeer die er binnen Ankerpunt hangt, verloopt dit meestal zeer vanzelfsprekend en in goed overleg.

Maar vooral gaat Marleen samen met jou op zoek naar groei en een optimaal, zinvol leven zodat  je je goed in je vel voelt en de toekomst positief tegemoet kan gaan.

Welkom in Ankerpunt