Partners en nuttige links

Partners Ankerpunt

We werken samen met scholen, CLB's, dokters, hulpverstrekkers, CAW, JAC en zoveel meer...

Voor meer info: klik op het logo.

 

Organisties voor kinderen, jongeren en gezinnen

 

              

 

          

 

 

   

Leer - en ontwikkelingsstoornissen

  

 

Opleidingen en nascholingen, wetenschappelijk onderzoek.
 

              

   

 

         

 

  

 

 

           

 

Nuttige links 

Jongeren

ASS

KOPP/KOAP

(Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek / kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek)

Opvoedingsondersteuning

Depressie