RKG thema intervisie: rouw

- 3 accreditatie punten voor psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, coaches, ...
- Betalen met KMO - vouchers is mogelijk
- Aanwezigheidsbewijs voor leerkrachten, zorgcoördinatoren,...   
- Dit thema kan ook als lezing of workshop aangeboden worden!

 

 

 

Rouwbeleving - rouwverwerking bij cliënten

Hoe sta je als zorgverlener, familie of vriend iemand bij in rouw?
De verschillende rouwmodellen.
Mythes over rouw.

 

Opzet:

Naar voorbeeld van de Antwerpse collega's die al een  tijdje met succes de intervisies organiseren voor de regionale kwaliteitsgroepen (RKG) start ook de regio Vlaams Brabant met dit initiatief.

Tijdens deze eerste sessie geven we een inleiding over psycho - educatie bij rouw en tips rond rouwverwerking, ... Daarna kunnen jullie je casussen inbrengen en gaan we op basis wat we besproken hebben, samen een strategie verder uitdiepen.

Thema's die aan bod kunnen komen:

Wat is rouw?
Alles wat je ervaart en meemaakt als je op de een of andere manier een dierbare verliest. Ieder van ons beleeft dit rouwproces op zijn eigen manier. 

Vormen van rouw:
In eerste instantie denken we hierbij aan een dierbare die overleden is: een dichtbij familielid, een goede vriend, collega, een doodgeboren kindje, ...
Er zijn echter nog veel andere vormen van rouw waarbij de dierbare nog in leven is: een ouder die zijn kind in de steek laat of omgekeerd, een (v) echtscheiding, afscheid nemen van iemand met dementie, geen kinderen kunnen krijgen, ... Ook dit laat diepe wonden en littekens na.

Rouwmodellen: In deze sessie zullen we ook de verschillende rouwmodellen naast elkaar leggen en uitdiepen en zien hoe je er mee aan de slag kan gaan met jouw cliënten. We beluisteren en inspireren elkaar.
 

Andere thema's die aan bod komen in deze of volgende sessies

Mythes over rouw
Rouwarbeid.
Hoe lang mag rouw duren?
Zelfzorg.
Mag ik er over praten?
Aanpak per leeftijd: kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, jongdementie, ...
Jouw vragen.

Programma:

13.00 onthaal
13.15 theoretische uitdieping
14.30 pauze met drankje en versnapering
14.45 intervisie onder begeleiding van de coördinator
15.45 afsluiting

Dit thema kan ook als lezing of workshop aangeboden worden!

Wij komen ook op vraag tot bij u of lassen op vraag een extra huiskamervoordracht in bij ons in Ankerpunt. Dokters, leerkrachten en iedereen die zoekende is om op een empathische manier rouwende te ondersteunen.
Bij voldoende aanvragen organiseren we ook praatcafés voor lotgenoten.
www.ankerpunt.be 0497/746899

 

Wat zijn REGIONALE KWALITEITSGROEPEN?

Ankerpunt is aangesloten bij het Platform Psychotherapie. Marleen Jans is samen met Lien Cleyhnens van De Kruin coördinator van de regionale kwaliteitsgroep (RKG). Op regelmatige basis organiseren ze activiteiten voor de regionale kwaliteitsgroep Vlaams – Brabant.

De hoofddoelstelling van het Platform Psychotherapie is, beroep te kunnen doen op mekaars individuele – en/of groepsexpertise, doorverwijzingen te realiseren, praktijkmaterialen uit te wisselen, literatuur te delen, te participeren aan supervisies, intervisies en casuïstiek, te voorzien in onderlinge vormingsmomenten, het structureel organiseren van peer group samenkomsten en peer review vergaderingen en het organiseren van inter- en multidisciplinaire contacten.

Het Platform Psychotherapie engageert zich hiervoor tot de oprichting van Regionale KwaliteitsGroepen (RKG’en) waar, naar analogie van de lokale kwaliteitsgroepen (LOK) bij de artsen, professionelen hun klinische praktijkvoering kunnen delen en kritisch beoordelen, om hun patiënten te kunnen voorzien in een professionele ‘totaal’behandeling.

Je kan je eenvoudig aansluiten door je in te schrijven voor de activiteit die jou interesseert.

KMO - vouchers verkrijgen (Je betaalt dan maar 60% van de prijs)

Een RKG samenwerking tussen
 


 

 

 

 

 

 

 

 

Info
Datum: 
vrijdag 14 december 2018, 13:00
Plaats: 
Ankerpunt
Oud-Heverleestraat 62
3001 Leuven

Doelgroep:

Prijs: 
60 euro, betalen met KMO voucher mogelijk
Inschrijvingswijze: 

Je inschrijving is in orde na het doorsturen van het inschrijvingsformulier en na betaling. Gelieve het correcte bedrag te storten op BE64 7350 5110 6052  Ankerpunt VZW met vermelding van je naam, de naam van de cursus en aanvangsdatum.