Sandra Nijs

Ik, Sandra, ben Holistisch gezinsconsulent (Bachelor Maatschappelijk Werk 2019, richting Jeugdhulp) en massagetherapeut (Erkend Massagetherapeute 2009).

Waarvoor kan je bij mij terecht?

  • Gezinsconsulent
    • Opvoedingsproblematieken kinderen, jongeren, ouders en gezinnen
    • Mogelijkheid tot gesprek aan huis met het gezin
    • Holistische aanpak aangepast aan elk gezinslid
  • Massagetherapie
  • Energetische therapie en begeleide meditaties
  • Workshops en kampjes i.v.m. welbevinden.

Meer weten over mezelf?

Als holistisch gezinsconsulent bied ik gezinnen en/of gezinsleden een breder aanbod, waarbij ieder zichzelf kan zijn en zich goed kan voelen bij de aangeboden hulp. We leven vandaag dan ook in een zeer diverse, multiculturele wereld, waar ‘het gezin’ voor iedereen een andere betekenis kan hebben. De verwachtingen liggen hoger dan ooit, en dat alleen al kan voor stress binnen een gezin zorgen. Wanneer je als ouder zelf een moeilijke opvoeding achter de rug hebt, of wanneer een gezinslid een moeilijke periode doormaakt op één of meerdere levensdomeinen, kan dit een negatief effect hebben op het hele gezin. Meestal weet een gezin zijn weg hier zelf in te vinden, soms is er meer aan de hand. Op zo’n moment kom ik aan huis met een toolbox aan methodieken waaruit samen de meest gepaste gekozen wordt. Zo kies je zelf waar je aan wil werken en op welke manier je dat zal doen. Deze toolbox bestaat uit 3 luiken; een psychologisch, een fysiek en een energetisch luik, omdat ik ervan overtuigd ben dat deze 3 delen van de mens met elkaar verbonden zijn en elkaar  dus beïnvloeden.

In het psychologische luik zitten tools, om o.a. op een speelse manier zelfkennis en zelfvertrouwen op te bouwen, een overzicht te krijgen van de krachten en noden van elk gezinslid, en de te nemen stappen. Creatieve oefeningen die kinderen of personen die gevoelens en wensen moeilijker onder woorden kunnen brengen, helpen hun verhaal te doen, of oefeningen voor ouders om de verschillende rollen in zichzelf duidelijk te krijgen. Kortom dit luik omvat tools om tot inzichten te komen over jezelf, anderen, ingebouwde mechanismen en triggers, maar helpen ook bij het opbouwen van nieuwe gewoontes, zelfvertrouwen en eigenwaarde.

In het fysieke luik zit de massagetherapie. Deze brengt niet alleen fysieke ontspanning, er komt meer rust en ruimte in het hoofd en het zelfvertrouwen, maar ook het zelfbewustzijn groeien. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat kinderen met leer- en concentratieproblemen en diverse neurologische aandoeningen, zoals ADHD en ASS hier enorm veel baat bij hebben. Er is de mogelijkheid om elkaar te leren masseren, wat de band tussen gezinsleden een stuk kan verstevigen.

Ten slotte is er het 3de, energetische luik waarin energetische therapie, zoals Reiki en begeleide meditaties zitten. Deze zijn erop gericht blokkades, ontstaan doordat gebeurtenissen of trauma’s die zich in het lichaam vastzetten, te doorbreken. Hierdoor kan de energie weer vrij stromen en ontstaat er ruimte voor rust en positieve gedachten.

Samen met het gezin en, indien mogelijk, apart met elk gezinslid, wordt de situatie zoals ze is, en hoe men het zou willen besproken. Dit gesprek kan bij het gezin thuis doorgaan, zodat er ook een duidelijk inzicht ontstaat in energieën en mechanismen die niet altijd duidelijk zijn voor de gezinsleden die dagelijks in de situatie leven. Vandaaruit kunnen dan methodieken gekozen worden waar ieder zich goed bij voelt. De één zal zich gemakkelijker voelen om op een fysieke manier te starten, de ander zal liever creatief aan de slag gaan en een tekenopdracht verkiezen om zijn verhaal te doen. Met respect voor ieder gezinslid en het gezin als geheel nemen we samen stappen naar een betere toekomst.