0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Steffie Claes

Steffie Claes

In 2011 studeerde ik af als psycholoog binnen de richting klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten (KU Leuven). Hierna vervolgde ik mijn studies en behaalde ik bijkomend mijn diploma als leerkracht. Momenteel volg ik de opleiding relatie- en gezinstherapie.

Het is mijn interesse voor de domeinen psychologie en onderwijs, en de wisselwerking tussen beiden, die maakten dat ik bij Ankerpunt terecht kwam. Mijn job als psycholoog bij Ankerpunt combineerde ik lange tijd met een functie als ondersteuner binnen ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel.

Als ondersteuner werkte ik samen met schoolteams trajecten op maat uit om tegemoet te komen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

Vooraleer ik aan de slag ging als psycholoog en ondersteuner, werkte ik ruime tijd als verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang in Aarschot. Ook in deze job stond inclusie en het individu achter elk kind centraal. Samen met een team van kinderbegeleiders een plekje creëren waar elk kind, en hun ouders, zich in de groepsopvang thuis kan voelen.

Op regelmatige tijdstippen deed ik verder vervangingen binnen het onderwijs. Zo werkte ik onder meer als leerkracht binnen het secundair onderwijs en als GON-leerkracht waarbij ik de uitdagingen waarmee leerlingen, ouders, leerkrachten en de school elke dag mee aan de slag gaan beter leerde kennen.

Doorheen mijn werk staan kinderen en jongeren met hun talenten en zorgen vaak centraal. Zij kunnen natuurlijk niet los gezien worden van hun gezin. Wat één gezinslid doormaakt, heeft doorgaans ook een impact op de andere gezinsleden en omgekeerd. Beweegt één gezinslid, dan bewegen de anderen (bewust of onbewust) mee.

Soms is het als kind of jongere moeilijk om je zorgen te delen met je ouders. Ouders willen vaak ondersteunen, helpen of bijdragen, maar weten niet precies hoe. Het gebeurt dat er een mismatch in communicatie tussen kinderen of jongeren en hun ouders ontstaat of vergroot. Ouders en koppels op hun beurt dragen eveneens een rugzak met eigen ervaringen mee. Soms uit dit zich als een verrijking binnen het gezin of de relatie, op andere momenten kan deze rugzak net een obstakel vormen. Ook gebeurtenissen kunnen een indruk op je nalaten en jou, je gezin of jouw relatie aan het wankelen brengen. Aan de slag gaan met het gezin, een koppel en de context kan zo een meerwaarde bieden.

Samen zoeken we naar welk traject het best past om wat bij een kind of jongere, binnen een gezin of bij een koppel leeft te kunnen brengen. We zoeken naar manieren om iedereen betrokken een veilige plek te bieden om te kunnen en durven spreken, om gehoord te worden. We brengen verhalen samen en zoeken naar een gemeenschappelijke ‘taal’ om hierover in gesprek te gaan. We zoeken naar sterktes die misschien op de achtergrond beland zijn, naar manieren om naar een gebeurtenis te kijken en deze een plek te geven, naar hoe we opnieuw in verbinding kunnen gaan…

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Psychologische begeleiding kinderen en jongeren (o.a. vertrekkend vanuit cognitieve gedragstherapie, ACT, principes rots en water, verbindende/geweldloze communicatie…)

 • Gezinstherapie (inclusief ABFT)

 • Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) en gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)

 • Diagnostiek:

   • Intelligentieonderzoek

   • Aandachts- en concentratieonderzoek (bv. in het kader van ADHD)

   • Onderzoek socio-emotioneel functioneren (bv. in het kader van autismespectrum)

 • Multidisciplinaire overleg (o.a. schooloverleg en observaties om samen op zoek te gaan naar hoe de wederzijdse verwachtingen en noden meer op elkaar afgestemd kunnen worden)

 • Workshops en kampjes om sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te verstevigen

steffi