Steffie Claes

In 2011 studeerde ik af als psycholoog binnen de richting klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten (KU Leuven). Hierna vervolgde ik mijn studies en behaalde ik bijkomend mijn diploma als leerkracht.

Het is mijn interesse voor de domeinen psychologie en onderwijs, en de wisselwerking tussen beide, die maakten dat ik bij Ankerpunt. terecht kwam. Mijn job als psycholoog bij Ankerpunt. combineerde ik lange tijd met een functie als ondersteuner binnen het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel.

Als ondersteuner werkte ik samen met schoolteams trajecten op maat uit om tegemoet te komen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

Vooraleer ik aan de slag ging als psycholoog en ondersteuner, werkte ik geruime tijd als verantwoordelijke van de buitenschoolse opvang in Aarschot. Ook in deze job stond inclusie en het individu achter elk kind centraal. Samen met een team van kinderbegeleiders zorgden we voor een plekje waar elk kind in de groepsopvang zich thuis kan voelen.

Op regelmatige tijdstippen deed ik verder vervangingen binnen het onderwijs. Zo werkte ik onder meer als leerkracht binnen het secundair onderwijs en als GON-leerkracht waarbij ik de uitdagingen waarmee leerlingen, leerkrachten en de school elke dag mee aan de slag gaan beter leerde kennen.

Doorheen mijn werk staat het kind/de jongere met zijn/haar talenten centraal. Het meer willen betekenen voor kinderen, jongeren én hun gezin is een drijvende kracht.

Ik geloof in de veerkracht van kinderen en jongeren en het recht op maximale groeikansen voor elk kind en elke jongere in overleg met alle betrokken partijen.

Zoals ook Ankerpunt. het mooi verwoordt: elk kind wil ‘graag’ gezien worden, elk kind wil ‘goede’ punten halen. Een samenwerking aangaan, verbindend werken met ouders, school… zijn daarbij essentieel om een effect teweeg te brengen én in stand te houden.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Individuele begeleiding voor kinderen en jongeren.
 • Diagnostiek:
  • Aandachts- en concentratieonderzoek (bv. in het kader van ADD of ADHD).
  • Onderzoek socio-emotioneel functioneren (bv. in het kader van autisme spectrum stoornis).
 • Multidisciplinair overleg:
  • schooloverleg om samen op zoek te gaan naar hoe de wederzijdse verwachtingen en noden op elkaar afgestemd kunnen worden.
 • Studiecoaching:
  • Plannen en organiseren.
  • Leerstrategieën.
  • Omgaan met faalangst.
 • Workshops en kampjes om sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te verstevigen.