0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Fondsenwerver

Ankerpunt vzw wil zich laagdrempelig inzetten voor iedereen, ook zij die het financieel moeilijker hebben. Om dit te kunnen realiseren hebben we extra middelen nodig.  Daarom zoeken we een fondsenwerver die ons hierbij kan helpen. Iemand die ervaring heeft met sponsoring, subsidies, fiscale giften,… . 

Je taak zal erin bestaan om 

– bij organisaties, firma’s, overheden, aanvragen indient om financiële steun te krijgen. Daarmee kunnen we onze Ankerpunt doelstellingen verwezenlijken.

– (extra) samen met ons fondsenwervende acties op te zetten, uit te werken en in te dienen bij de desbetreffende organisaties. Dit kunnen nieuwe fondsen zijn, maar ook bestaande fondsen onderhouden bij al bekende organisaties voor Ankerpunt vzw, maar ook op activiteiten zelf het promoteam vervoegen.

Naast 

  • Fondsen werven

Extra


  • Campagne voeren
  • Evenementen
  • Gesprekken

 

Vaardigheden

 – Omgaan met geld

 – Schrijfvaardig

–  Communicatievaardigheden

Stuur een mailtje met cv en / of ervaringen naar ankerpuntvzw@ankerpunt.be