0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62, 3001 Leuven-Heverlee

Home » Tarieven » Annulatievoorwaarden

Annulatievoorwaarden

Individuele afspraken

Je kan annuleren tot 48u. voor de afspraak.

Bij annulatie minder dan 48u. rekenen we het normale tarief van de sessie aan.

Een laattijdige annulatie wordt enkel aanvaard in geval van aanwijsbaar overmacht (bij ziekte: doktersbriefje).

Workshops en kampjes in Ankerpunt.

– Je kan annuleren tot 4 weken voor de start van de activiteit. We rekenen altijd 25 % (van het basistarief) administratieve kosten aan.

– Bij annulatie minder dan 4 weken voor de start kan dit enkel voor die dagen met een doktersattest (de andere dagen gaan gewoon door). We rekenen altijd 25 % (van het basistarief) administratieve kosten aan. 

– Bij annulatie minder dan 4 weken voor de start, zonder doktersattest, rekenen we 100% aan.

Annuleren kan door schriftelijk contact op te nemen met ons secretariaat of via het contactformulier.

 Workshops op verplaatsing

– Je kan annuleren tot 4 weken voor de start van de activiteit. We rekenen altijd 25 % administratieve kosten aan.

–  Bij annulatie minder dan 4 weken voor de start rekenen we 100% aan.

Beurtenkaarten

Kunnen niet terugbetaald worden. Je kan  ze wel gebruiken  voor  gelijkaardige activiteiten met gelijkaardige tarieven op de beurtenkaart. Let op hier kan een administratieve kost aan verbonden zijn.

Lezingen, trainingen, cursussen

In het Ankerpunthuis

– Je kan annuleren tot 3 weken voor de start van de activiteit. We rekenen altijd 25 % administratieve kosten aan.

– Bij annulatie minder dan 3 weken voor de start kan dit enkel met een doktersattest (minimaal 3 kampdagen / week of 3 opeenvolgende lessen). We rekenen altijd 25 % administratieve kosten aan.

– Bij annulatie minder dan 3 weken voor de start, zonder doktersattest, rekenen we 100% aan.

Op verplaatsing

– Je kan annuleren tot 4 weken voor de start van de activiteit. We rekenen altijd 25 % administratieve kosten aan.

–  Bij annulatie minder dan 4 weken voor de start rekenen we 100% aan.

 

Annuleren kan:

Indien een lezing niet kan doorgaan omwille van corona maatregelen of iets gelijkaardigs, zorgt de aanvragende organisatie ervoor dat deze sessie toch online kan doorgaan. Zo niet rekenen we 100% annulatiekosten aan, ook indien meer dan 4 weken geannuleerd werd.