Wat is er mooier dan een kind

Vrij en onbekommerd
Vrolijk spelend

Nieuwsgierig lerend

Vol zelfvertrouwen

Blij en veerkrachtig

Aan zijn toekomst bouwend

Gelukkig

Marleen Jans 2008

Missie

Sinds 2008 wil Ankerpunt. kinderen, jongeren, ouders en hun onmiddellijke context maximale ontplooiingskansen op alle levensgebieden bieden met een kwalitatief hoogstaand begeleidingsaanbod. Aangezien iedereen een unieke benadering nodig heeft, gaan we integratief te werk en passen we onze ondersteuning aan aan de behoeften en eigenheid van de cliënt. We voorzien een grote verscheidenheid aan flexibel inzetbare zorg en combineren daarbij verschillende vormen van psychotherapie en methodieken. De focus ligt steeds op ieders eigen mogelijkheden en krachten, waarmee we dan positief en oplossingsgericht aan de slag gaan om groeikansen te maximaliseren.

We doen hierbij beroep op de professionele expertise van ons interdisciplinair team van psychologen, pedagogen, logopedisten, coaches, leerkrachten, kinderpsychiater en sociaal werkers. 

Daarnaast willen we onze ervaring en expertise delen met iedereen die met en voor kinderen,  jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen werkt.

Visie

In Ankerpunt. geloven we dat elk individu de kracht en de mogelijkheid in zich heeft om een betekenisvol leven op te bouwen. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen in het leven en mensen kunnen situaties tegenkomen die een positieve evolutie in de weg staan. Het Ankerpunt. team wil iedereen de kans geven op ondersteuning wanneer ze deze mogelijkheden, krachten en/of talenten niet optimaal kunnen ontwikkelen of benutten.

We geloven dat iedereen oké is zoals hij of zij is en dat de beperkingen, drempels of moeilijkheden die iemand tegenkomt, mits de juiste begeleiding, kunnen overwonnen worden en deze persoon alleen maar sterker zal maken. Om een adequate ondersteuning op maat van de noden en de eigenheid van de cliënt te kunnen bieden, combineren we op integratieve wijze verschillende vormen van psychotherapie en begeleiding.

Het is onze overtuiging dat een brede aanpak van het ganse gezin en de directe context, zinvol en in vele gevallen, noodzakelijk is. Het individuele gezinslid ontplooit zich immers in dynamische interactie met de andere gezinsleden, die op hun beurt ook invloeden ontvangen van de brede context waarbinnen het gezin zich situeert. Al lijkt het soms heel voor de hand liggend, opvoeden is net als opgroeien, niet altijd gemakkelijk. Het roept vaak vragen, twijfels en zorgen op. Vooral in deze tijden van snelle technologische ontwikkelingen, die we amper kunnen bijhouden, van tijden waarin het aantal nieuw samengestelde gezinnen steeds meer toeneemt, wordt extra flexibiliteit van iedereen gevraagd om hier op een positieve manier mee om te gaan. Daar waar het opgroeien en het opvoeden niet optimaal verloopt, heeft éénieder het recht op ondersteuning en gepaste begeleiding.

De druk die onze constant veranderende maatschappij teweegbrengt, wordt weerspiegeld in de leefomgeving van kinderen, jongeren en hun gezinnen en de werkomgeving van volwassenen. Door onze eigen kennis en ervaringen te delen, willen we ook ondersteuning bieden aan scholen, hulpverleners en al wie met persoonlijke groei te maken heeft.

Hoe we te werk gaan

Oplossingsgericht:
We motiveren en stimuleren onze cliënten om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. We gaan daarbij uit van de gewenste situatie in de toekomst en richten ons vanuit het ‘stap voor stap principe’ op mogelijkheden, competenties en eerder bereikte positieve ervaringen.

Empowerment:
We bedenken niet de oplossingen voor de cliënten maar begeleiden hen bij het ontdekken van zichzelf, de eigen oplossingsstrategieën en hulpbronnen, om zo zelf terug vat te krijgen op het eigen leven.

SMART Doelen:
We overleggen samen om tot doelen en een aanpak te komen die SMART is: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden. Dat maakt het voor onze cliënten concreet, haalbaar en motiverend.

Creativiteit & Out-of-the-box-denken:
Niet gericht op één theorie maar flexibel en aangepast aan de persoon die voor ons zit. Zo proberen we steeds de beste zorg op maat te geven.

Interdisciplinair:
We bieden een zo volledig mogelijke begeleiding op maat van onze cliënt, via overleg met ons interdisciplinair team.

Taboeloos en zonder vooroordelen:
Wij staan open voor iedereen die hulp nodig heeft. We bieden hulp zonder oordeel en met respect voor diversiteit.

Ontstaan

Toen ik in 2008 Ankerpunt. opstartte, was het zorglandschap erg versnipperd. Je moest voor de ene hulpvraag naar hier en voor de andere elders. Overleg en samenwerking ontbrak vaak. Mijn droom was om zorg meer onder één dak te brengen, meer samen te werken, meer multidisciplinair en zelfs interdisciplinair. Op mijn eentje niet zo evident natuurlijk. Maar ik had toch al wel heel wat expertise opgebouwd en ik kon zeker vertrekken vanuit volgend gedachtengoed: een kind dat slecht in zijn vel zit, kan hierdoor gaan onderpresteren. Een kind dat het moeilijk heeft op school, zal dit niet evident vinden en als zorg met zich meedragen.

Als educatief medewerker, leerkracht met specialisatie in leer- en ontwikkelingsstoornissen en als psychotherapeut kon ik toch al wat krachten bundelen. Ik begeleidde kinderen op individuele basis en werkte ook mijn eerste workshops en kampjes uit. Ik ging in overleg met de ouders, scholen, clb, huisartsen en andere zorgverleners. Ik bundelde mijn know how in de Academie van Ankerpunt. en ging ermee de baan op om mijn expertise te delen met andere ouders, leerkrachten, zorgverleners, ..

In januari 2013 ging ik me volledig toewijden aan Ankerpunt. en op drie maanden tijd zat ik overboekt. Mijn keuze was snel gemaakt, geen wachtlijst, wel echt interdisciplinair gaan samenwerken met verschillende disciplines in het Ankerpunt. huis. We overleggen over onze cliënten en geven de hoofdbegeleider inzichten ieder vanuit zijn eigen discipline.

Ankerpunt. groeide, maar ook al stonden onze deuren open voor iedereen, we misten een belangrijke doelgroep: kwetsbare gezinnen. Vandaar de stap naar een VZW. Lezingen en trainingen bleven in de oorspronkelijke Academie, maar de eigenlijke zorgverlening zowel individueel als in groep werd ondergebracht in een gloednieuwe Ankerpunt. VZW in 2018. Dankzij vrijwilligers, sponsoring, subsidies en projecten als de UiTPAS en Iedereen Verdient Vakantie kunnen we nu ook onze deuren openen voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Partners & samenwerkingen

Huis van het Kind Leuven

Lid  van het netwerk gezinsondersteuning Leuven

Sprankel

KUL

Luca school of arts

AIHP