0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Over Ankerpunt

Wat is er mooier dan een kind

Vrij en onbekommerd

Vrolijk spelend

Nieuwsgierig lerend

Vol zelfvertrouwen

Blij en veerkrachtig

Aan zijn toekomst bouwend

Gelukkig


Marleen Jans - 2008

Missie

Sinds 2008 zet Ankerpunt zich in om kinderen, jongeren, ouders en hun omgeving maximale ontplooiingskansen te bieden op alle levensgebieden. We doen dit met een kwalitatief hoogstaand begeleidingsaanbod.

Omdat iedereen uniek is en een eigen benadering nodig heeft, werken we integratief. We passen onze ondersteuning aan de specifieke behoeften en eigenheid van elke cliënt aan. Ons zorgaanbod is flexibel inzetbaar en combineert verschillende vormen van psychotherapie en methodieken. We richten ons op de mogelijkheden en krachten van ieder individu, en werken positief en oplossingsgericht om groeikansen te maximaliseren.

Ons interdisciplinair team bestaat uit psychologen, pedagogen, logopedisten, coaches, leerkrachten, kinderpsychiaters en sociaal werkers. Samen brengen zij hun professionele expertise in om onze cliënten optimaal te ondersteunen.

Daarnaast willen we onze kennis en ervaring delen met iedereen die werkt met en voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen.

Visie

Wij geloven dat iedereen waardevol is zoals hij of zij is. Beperkingen, drempels of moeilijkheden kunnen, met de juiste begeleiding, worden overwonnen en maken een persoon alleen maar sterker. Om op maat gemaakte ondersteuning te bieden die aansluit bij de noden en eigenheid van de cliënt, combineren we verschillende vormen van psychotherapie en begeleiding op een integratieve wijze.

Wij zijn ervan overtuigd dat een brede aanpak, die het hele gezin en de directe omgeving omvat, vaak zinvol en noodzakelijk is. Ieder gezinslid ontwikkelt zich in dynamische interactie met andere gezinsleden, die op hun beurt worden beïnvloed door de bredere context waarin het gezin zich bevindt.

Hoewel het soms vanzelfsprekend lijkt, is opvoeden net als opgroeien niet altijd eenvoudig. Het roept vaak vragen, twijfels en zorgen op, vooral in deze tijden van snelle technologische veranderingen en een toenemend aantal nieuw samengestelde gezinnen. Dit vraagt extra flexibiliteit van iedereen om hier op een positieve manier mee om te gaan. Wanneer opgroeien en opvoeden niet optimaal verlopen, heeft iedereen recht op ondersteuning en gepaste begeleiding.

De druk van onze voortdurend veranderende maatschappij beïnvloedt de leefomgeving van kinderen, jongeren en hun gezinnen, evenals de werkomgeving van volwassenen. Door onze kennis en ervaringen te delen, willen we ook ondersteuning bieden aan scholen, hulpverleners en iedereen die betrokken is bij persoonlijke groei en opvoeding.

Wat we doen

  • Individuele psychotherapie voor kinderen, jongeren, (jong)volwassen. Dit kan gaan rond verschillende thema’s: sociale vaardigheden, uiting van emoties, zelfvertrouwen, weerbaarheid, angsten, AD(H)D, ASS, …
  • Relatie-, ouder- en gezinstherapie. We bieden begeleiding aan partners, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en bij co-ouderschap. Ook is het soms aangewezen om met heel het gezin te werken als er zorgen zijn met het kind.
  • Diagnostisch onderzoek. In Ankerpunt kan je terecht voor diagnostiek rond intelligentie, neuropsychologische functies, ontwikkelingsstoornissen (ASS,  ADHD,…), socio-emotioneel functioneren, persoonlijkheid, studiehouding en schoolkeuze en gezinsfunctioneren
  • Studiebegeleiding. Leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren kunnen bij ons studiebegeleiding volgen. Er wordt begeleiding geboden bij zelfstandig leren, leren van vakken en voorbereiding van examens, motivatie, stress, faalangst, studiekeuze,…
  • Kampjes voor kinderen en jongeren en workshops voor alle leeftijden. Hierbij ligt de focus op welbevinden, stress, veerkracht, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en een gezonde geest in een gezond lichaam. Samen met anderen leer je over jezelf, je talenten, samenwerken en stevig in je schoenen staan. De begeleiding gebeurt door een professioneel team van psychologen en orthopedagogen. De kampjes hebben zeker hun waarde bewezen en worden ook wetenschappelijk onderbouwd.
  • Aanbod voor scholen. Op vraag van scholen kan Ankerpunt workshops komen geven in scholen. Hierbij wordt sterk op maat gewerkt en ligt het accent op welbevinden en sociale vaardigheden en/of op beweging.
  • Lezingen, trainingen en workshops. Ankerpunt organiseert samen met MJ Academie interactieve lezingen over persoonlijke groei, welbevinden, opvoeding en zorg. Deze lezingen zijn bedoeld voor leerkrachten, ouderverenigingen, zorgcoördinatoren, jeugdwerkers,… en iedereen die met kinderen en jongeren te maken heeft.
  • Groei-nest voor stagiairs. Ankerpunt vzw stelt zijn deuren graag open voor stagiairs. Master studenten psychologie of orthopedagogie van KUL, VUB, of zelfs Nederlandse universiteiten. Ook hoge schoolstudenten van UCLL, Odisee,… of werkstagiairs kunnen hier hun eerste ervaringen opdoen.

Hoe we te werk gaan

Empowerment: 
We bedenken niet de oplossingen voor de cliënten maar begeleiden hen bij het ontdekken van zichzelf, de eigen oplossingsstrategieën en hulpbronnen, om zo zelf terug vat te krijgen op het eigen leven.

SMART Doelen: 
We overleggen samen om tot doelen en een aanpak te komen die SMART is: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden. Dat maakt het voor onze cliënten concreet, haalbaar en motiverend.

Creativiteit & Out-of-the-box-denken: 
Niet gericht op één theorie maar flexibel en aangepast aan de persoon die voor ons zit. Zo proberen we steeds de beste zorg op maat te geven.

Interdisciplinair: 
We bieden een zo volledig mogelijke begeleiding op maat van onze cliënt, via overleg met ons interdisciplinair team.

Taboeloos en zonder vooroordelen:
Wij staan open voor iedereen die hulp nodig heeft. We bieden hulp zonder oordeel en met respect voor diversiteit.

Ontstaan

Marleen Jans: “Toen ik in 2008 Ankerpunt. opstartte, was het zorglandschap erg versnipperd. Je moest voor de ene hulpvraag naar hier en voor de andere elders. Overleg en samenwerking ontbrak vaak. Mijn droom was om zorg meer onder één dak te brengen, meer samen te werken, meer multidisciplinair en zelfs interdisciplinair. Op mijn eentje niet zo evident natuurlijk. Maar ik had toch al wel heel wat expertise opgebouwd en ik kon zeker vertrekken vanuit volgend gedachtengoed: een kind dat slecht in zijn vel zit, kan hierdoor gaan onderpresteren. Een kind dat het moeilijk heeft op school, zal dit niet evident vinden en als zorg met zich meedragen.

Als educatief medewerker, leerkracht met specialisatie in leer- en ontwikkelingsstoornissen en als psychotherapeut kon ik toch al wat krachten bundelen. Ik begeleidde kinderen op individuele basis en werkte ook mijn eerste workshops en kampjes uit. Ik ging in overleg met de ouders, scholen, clb, huisartsen en andere zorgverleners. Ik bundelde mijn know-how in de Academie van Ankerpunt. en ging ermee de baan op om mijn expertise te delen met andere ouders, leerkrachten, zorgverleners, ..

In januari 2013 ging ik me volledig toewijden aan Ankerpunt. en op drie maanden tijd zat ik overboekt. Mijn keuze was snel gemaakt, geen wachtlijst, wel echt interdisciplinair gaan samenwerken met verschillende disciplines in het Ankerpunt. huis. We overleggen over onze cliënten en geven de hoofdbegeleider inzichten ieder vanuit zijn eigen discipline.

Ankerpunt. groeide, maar ook al stonden onze deuren open voor iedereen, we misten een belangrijke doelgroep: kwetsbare gezinnen. Vandaar de stap naar een VZW. Lezingen en trainingen bleven in de oorspronkelijke Academie, maar de eigenlijke zorgverlening zowel individueel als in groep werd ondergebracht in een gloednieuwe Ankerpunt. VZW in 2018. Dankzij vrijwilligers, sponsoring, subsidies en projecten als de UiTPAS en Iedereen Verdient Vakantie kunnen we nu ook onze deuren openen voor kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen die het financieel moeilijker hebben.”

Partners & samenwerkingen