0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Tarieven » Individueel & Gezin

Individueel & Gezin

INDIVIDUEEL & GEZIN

Intake: 80€ / 60 min + éénmalige administratieve kost van 19,50€

 Intake relatie/gezin : 90€ / 60min + administratieve kost van 19,50€ 

Therapie: 50 min.

 • Gesprek kind en jongere : 75€
 • Gesprek ouders :75€
 • Gesprek volwassene : 75€
 • Gesprek gezin : 90€
 • Schoolbezoek : 75€
 • Huisbezoek : 75€
 • Verslagschrijving : 75 €

Mutualiteiten voorzien doorgaans een gedeeltelijke terugbetaling. 
Klik hier om de terugbetaling van jouw mutualiteit te zoeken.

Eerstelijnspsychologen

We willen er ook voor hen zijn die anders moeilijk toegang krijgen tot zorgverlening, zowel preventief al curatief. Daarom stapt ook Ankerpunt mee in het ELP verhaal. ELP staat voor EERSTE LIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG. Een eerstelijnspsycholoog biedt laagdrempelige psychologische zorg binnen een kortdurend kader aan kinderen en jongeren. Dit kan zowel in het kader van individuele begeleiding als ook voor groepsbegeleidingen. Het doel is dat psychologische zorg betaalbaar is en gemakkelijk kan opgestart worden. Zo maken we de zorg financieel toegankelijker en de drempel naar de zorg lager.
 
Concreet wil dit zeggen: 
Eerstelijnspsychologische zorg 
Individuele sessies
  max. 10 sessies/jaar
     of
  11€ – 4€ (verhoogde tegemoetkoming)/sessie 
Groepssessies
  max. 8 groepssessies/jaar
   2.5€/sessie
Gespecialiseerde zorg op de eerste lijn: na de opmaak van een functioneel bilan
Individuele sessies
  max. 20 sessies/jaar
      of
  11€ – 4€ (verhoogde tegemoetkoming)/sessie
Groepssessies
  max. 15 sessies/jaar
   2.5€/sessie
 
Je kan dus nu ook aanmelden voor ELP-traject in Ankerpunt.  Sommige van onze workshops en kampjes kunnen aangevraagd worden aan de voordelige prijs van €2,5/sessie. Je mag hiervoor altijd contact opnemen met secretariaat@ankerpunt.be
 

Studiebegeleiding:

 • 50€ / sessie van 50 min.
 • geen terugbetalingen voorzien

Logopedie: (opgepast deze prijzen volgen het rijzig)

 • Aanvangsbilan : 165,80€
 • Evaluatiebilan : 46,80€
 • 30′ Logo : 28,33€
 • 60′ Logo : 56,89€
 • Leertherapie op school : 27,36

Testen & Diagnostiek:

 • Intakegesprek : 85€
 • Eenmalige dossierskosten : 19,50€
 • Testing, verslagschrijving, bespreking : 75€ / u. voor kinderen & volwassenen
 • Testingmateriaal : voor vragenlijsten, gespecialiseerd materiaal, etc : prijs variabel

Hou er rekening mee dat voor elke testafname ook de scoring, verslagschrijving, bespreking, observatie, … afzonderlijk wordt aangerekend.

Annulering kan tot 48u. (2 dagen) op voorhand. Nadien worden de kosten 100% aangerekend.

Onze diensten zijn erkend door FOD Volksgezondheid en derhalve vrijgesteld van BTW, artikel 44.

 

Loopbaancoaching

mogelijk met loopbaancheques (vdab)

info volgt of contacteer ons