Kansentarief & Kortingen

UiTPAS

UiTPAS is jouw voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Spaar punten als je deelneemt en ruil voordelen. 
Mensen in armoede hebben recht op het kansentarief aan de kassa.

Op tal van plaatsen kan je een UiTPAS kopenvoor max. 5 euro. Makkelijk, met je eID. Op die UiTPAS staan enkele lokale welkomstvoordelen, waar je meteen van kunt profiteren. Bijv. in de bibliotheek, het ocmw, het gemeentehuis, …

Kansentarief met UiTPAS

Wie heeft recht op kansentarief?

Mensen met een laag inkomen kunnen een UiTPAS kopen aan een sterk verminderd tarief (meestal €1 of zelfs gratis) en genieten 80% korting bij deelname aan UiTPASactiviteiten in hun eigen UiTPASgemeente of regio. Lokale aanpassingen zijn hier mogelijk, maar altijd binnen de afspraken rond de solidaire kostendeling. Sommige organisatoren kiezen er ook voor het kansentarief bovenlokaal toe te kennen.

Personen in armoede brengen het nodige document mee naar een UiTPAS-verkoopsbalie in hun eigen UiTPASgemeente of -regio. Welke documenten je nodig hebt, is bepaald door de UiTPASgemeente of -regio:

  • Attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
  • Attest leefloon (OCMW)
  • Attest budgetbeheer of budgetbegeleiding (OCMW & CAW)
  • Attest schuldbemiddeling (OCMW) of collectieve schuldenregeling (advocaat)
  • Attest inkomensgarantie voor ouderen (Rijksdienst voor Pensioenen)
  • Attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Sommige steden, gemeenten of regio’s kennen nog andere criteria toe of bekijken de gevallen op individuele basis.

Een UiTPAS met kansentarief kan je aanvragen in jouw gemeente als deze al meewerkt met UiTPAS. De voorwaarden om in aanmerking verschillen van gemeente tot gemeente en vraag je best na bij je gemeente . Het toegekende kansentarief is dan geldig op alle UiTPASactiviteiten van jouw regio.

Punten sparen en ruilen kan je in alle UiTPASregio’s.

Waar vind je UITPAS?

Jouw UITPASregio?

Hoe kan ik gebruik maken van het kansentarief?

Nog meer vragen?

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE 

We kunnen het niet genoeg herhalen. Het recht op vakantie geraakt soms wel eens op de achtergrond. Mensen denken dat het hen niet gegund is of dat ze het niet verdienen. Schuld en schaamte staat genieten in de weg. Daarom moeten we samen de boodschap blijven herhalen. Iedereen heeft al eens deugd van de weldadige effecten van vakantie. 

Voor een gemiddeld Vlaams gezin is vakantie de normaalste zaak van de wereld. Maar… lang niet iedereen is een ‘gemiddeld Vlaams gezin’. Voor veel mensen is vakantie niet in een oogwenk gekozen en georganiseerd. Vaak lukt het om die horden zelf te nemen en toch met vakantie te kunnen. Maar even vaak is een zetje nodig.

Eén op de tien Vlamingen leeft in armoede. Eén Vlaming op vijf kan zich geen vakantie veroorloven. 

Kinderen zijn daar vaak de dupe van: bijna 22% van de kinderen kan niet met vakantie.Inschrijven voor onze kampjes via Iedereen verdient vakantie  geeft 65% korting!!! 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor 65% korting ye krijgen? Doe hier de budgetcheck!

Een kampje of workshop boeken. Hoe doe je dat?

  • Via een Rap op Stap kantoor. Zoek in je buurt!
  • Via een ocmw, caw, vzw of andere sociale organisatie die partner is van Iedereen verdient vakantie. Laat daar weten waar je naartoe wil en de partners boeken voor jou. Bel of mail!
  • Via de vakantiebemiddelaars! Heb je geen Rap op Stap in je buurt of ben je niet aangesloten bij een sociale organisatie? Dan kan je via de vakantiebemiddelaars een vakantie aanvragen. Het kan iets langer duren vooraleer je aanvraag kan verwerkt worden en vraagt iets meer administratie. Iedereen verdient vakantie helpt jou!