0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Kim Devyver

Kim Devyver

Hallo!

Ik ben Kim (zij/die). Ik studeerde in 2023 af als klinisch psycholoog (KU Leuven, volwassenen en ouderen). Tijdens mijn masterstage aan het UPC in Kortenberg deed ik ervaring op met psychotherapie bij volwassenen met ernstige psychiatrische stoornissen en met psychodiagnostiek bij volwassenen met een vermoeden van autisme of ADHD. Ik hoop later in 2024 te kunnen starten aan een postgraduaat cliëntgerichte therapie om mijn vaardigheden verder te ontplooien. Daarnaast heb ik ook een bachelor behaald in de filosofie (KU Leuven, 2018). Daaruit neem ik graag mijn oprechte nieuwsgierigheid naar hoe mensen de wereld ervaren mee naar de therapiekamer.

Binnen Ankerpunt kunnen volwassenen en jongeren (vanaf 15 jaar) bij mij terecht voor therapeutische gesprekken en volwassenen (vanaf 18 jaar) voor psychodiagnostiek rond ASS, ADHD en/of hoogbegaafdheid.

De therapeutische gesprekken kunnen over heel uiteenlopende thema’s gaan. Samen met jou neem ik de tijd om te verkennen waar je het moeilijk hebt en hoe jouw krachten en levenservaring je kunnen bijstaan in het vinden van een nieuw evenwicht. Als therapeut ondersteun ik je in jouw groei eerder dan dat ik je een kant-en-klare oplossing kan aanbieden. Thema’s waar ik zelf graag mee werk zijn het navigeren van de wereld als iemand met autisme/ADHD/hoogbegaafdheid, (gender)identiteit, seksuele geaardheid en existentiële thema’s als eenzaamheid, zingeving en dood of begrenzing.

//

Hello!

My name is Kim (she/they). I graduated from KU Leuven as a clinical psychologist (for adults and elderly people) in 2023. During my internship at the UPC in Kortenberg, I gained experience with psychotherapy for adults with severe psychiatric illnesses as well as psychological diagnosis of autism and ADHD in adults. I hope to start a postgraduate degree in client-centred psychotherapy in late 2024 to further develop my skills as a therapist. Aside from psychology, I also have a bachelors degree in philosophy (KU Leuven, 2018). From this experience, I take my genuine curiosity for how people experience this world and their lives into my therapy sessions.

Within Ankerpunt, adults and teenagers (from 15 years of age) can come to me for therapeutic conversations and adults (from 18 years old) can come to me to go through the diagnostic process for autism, ADHD and/or giftedness.

Therapeutic conversations can cover a wide range of topics. Together with you, I’ll take the time to explore what difficulties you encounter and how your strengths and life experience can be used to find a new balance. As a therapist, I support you in your growth rather than giving you ready-made solutions. Themes that I personally like to work with are navigating the world as someone with autism/ADHD/giftedness, (gender)identity, sexual orientation and existential themes like loneliness, meaning, and death or limitations.