0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62, 3001 Leuven-Heverlee

Home » Laura Coussement

Laura Coussement

Hallo! Mijn naam is Laura Coussement en ik werk als psycholoog in hoofdberoep bij Ankerpunt. VZW.

Ik ben sinds 2017 afgestudeerd als klinisch psycholoog voor kinderen en adolescenten aan de KU Leuven en ben meteen als zelfstandige aan de slag gegaan. Dit betekent dat ik praat met kinderen, adolescenten en ook hun ouders. De therapeutische gesprekken kunnen over verschillende onderwerpen gaan: bezorgdheden, onzekerheden, pijn, verdriet, verlies, angsten, identiteit, opvoeding, … We zoeken samen naar woorden voor ervaringen en gevoelens en zoeken uit hoe we moeilijkheden kunnen omzetten naar krachten. Hiernaast doe ik psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en adolescenten waarbij er een vermoeden van aandachts- en concentratieproblemen is.

Na het behalen van mijn master volgde ik ook een opleiding rond systemisch werken met hechting bij Rapunzel VZW (2018-2019). Hechting is iets wat al op heel jonge leeftijd ontstaat tussen ouders en kinderen. Het is een gevoel van veiligheid en vertrouwen dat zich ontwikkelt door de manier waarop ouders met hun kinderen in interactie gaan. Sensitieve, responsieve ouders helpen hun kinderen om zichzelf te ontwikkelen en creëren een veilige basis die van belang kan zijn bij alle toekomstige relaties die het kind aangaat, alsook bij het ontwikkelen van een sterk zelfbeeld. De groei van een veilige band tussen ouder en kind kan echter door verschillende factoren bemoeilijkt worden. In de praktijk probeer ik ouders, pleegouders en adoptieouders te ondersteunen bij het vormen en onderhouden van een positieve verbinding tussen hen en hun kind. 

Momenteel volg ik een postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan de KU Leuven (2019-2023). Deze opleiding helpt mij om in de praktijk aan de slag te gaan met gezinnen en koppels. Zo heb ik gesprekken met gezinnen die bezorgd zijn, die hun weg samen even niet meer vinden of die te maken hebben met ziekte, verlies of andere moeilijke ervaringen. Hiernaast spreek ik met koppels die opnieuw met elkaar in verbinding willen komen, die hun communicatie willen veranderen of die samen iets moeilijk meemaakten. 

De basis van mijn werken met mensen is gebaseerd op de theorieën rond emotionally focused (family) therapy, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en hechtingstheorie.

laura