Lisa Van Espen

  
Hey!!

Mijn naam is Lisa en ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de KU Leuven. Binnen deze opleiding kreeg ik onder andere met volgende thema’s te maken: gedrags- en opvoedingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen etc. De keuze voor deze richting komt vanuit een sterke interesse in kinderen, jongeren, gezinnen en hun context. Ik wil kinderen en jongeren met specifieke noden graag ondersteunen om hen op een positieve manier te laten omgaan met uitdagingen en hen stimuleren om te groeien in hun sterktes en talenten. Het is belangrijk om deze extra in de verf te zetten!

Hierna volgde ik ook de opleiding seksuologie (KU Leuven) omdat ik aandacht voor diversiteit in termen van seksuele oriëntatie en genderidentiteit, -beleving super belangrijk vind en het maatschappelijk taboe op seksualiteit stilletjes aan wat wil doorbreken. Dit heb ik gecombineerd met halftijds te werken als opvoeder-(studie)begeleider in een internaat, waardoor ik ook heel wat ervaring opgedaan heb als studiecoach.

Ondertussen zijn we bij Ankerpunt ook in het ELP-verhaal gestapt en mag ik mezelf een ELP-orthopedagoog noemen (riziv-nummer: 7-03038-18-000). ELP staat voor Eerste Lijns Psychologische zorg. Een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog biedt laagdrempelige psychologische zorg binnen een kortdurend kader aan aan kinderen en jongeren. Het gaat hier meestal over milde psychologische problemen (bv. rond sociale vaardigheden) en/of preventie. Dit kan zowel in het kader van individuele begeleiding als ook voor groepsbegeleidingen. Het doel is dat psychologische zorg betaalbaar is en gemakkelijk kan opgestart worden. Zo willen we psychologische zorg financieel toegankelijker maken en de drempel naar zorg lager.

Tot slot vervul ik bij Ankerpunt nog de rol van teamcoördinator voor de educatieve dienst. Ankerpunt leidt namelijk het hele jaar door verschillende vrijwilligers en stagiairs op tot bekwame collega’s en doet dit met de nodige zorgzaamheid. Ook marketing, public relations en netwerking behoren daarom tot mijn takenpakket.

Waarvoor kan je bij mij in Ankerpunt terecht?

  • Diagnostiek (IQ, ADHD, ASS…)
  • Individuele begeleiding voor kinderen, jongeren, volwassenen (en hun gezin) bv. vragen omtrent genderidentiteit, faalangst, stress…
  • ELP-traject
  • Studiecoaching (motivatie, leren leren, planning…)
  • Workshops en kampjes i.v.m (sociaal) welbevinden