0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Uitgangspunt Ankerpunt: ‘Een kind dat slecht in zijn vel zit, kan daardoor onderpresteren op school. Een kind dat om welke reden dan ook onderpresteert, zal zich daar ongelukkig door voelen.” Ankerpunt vindt het daarom belangrijk ook deze kinderen en jongeren te ondersteunen en tools te geven zodat ze zelfstandig verder kunnen.

Leerlingen van de basisschool, het middelbaar onderwijs en studenten hoger onderwijs die moeilijkheden ondervinden bij het leren, kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding en leren leren. Het Ankerpunt team heeft expertise met leermoeilijkheden en -stoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Hiernaast bezit het team ook veel ervaring over studiebegeleiding van leerlingen met aandachtsstoornissen, ASS en hoogbegaafdheid. 

We bieden begeleiding bij zelfstandig leren / leren leren, inhoudelijke vakbegeleiding, motivatie, aandacht, faalangst en studiekeuze. We doen dit binnen Ankerpunt adhv het geleverde schoolmateriaal en dmv oefeningen en methodieken op maat.Leerlingen van de basisschool, het middelbaar onderwijs en studenten hoger onderwijs die moeilijkheden ondervinden bij het leren, kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding.

We bieden begeleiding bij:

· Zelfstandig leren / leren leren : planning…
·Leren van vakken en voorbereiding op toetsen / examens (bijv examencommissie en ingangsexamen geneeskunde).
· Motivatie, zelfvertrouwen en stress.
· Studiekeuze
. Inhoudelijk

We doen dat:
· A.d.h.v. schoolmateriaal en als gewenst, oefeningen en methodieken op maat.
· Individueel of in groep.
· In overleg met de ouders en als gewenst, met de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en andere hulpverleners.

Het Ankerpunt. team heeft een jarenlange expertise met leermoeilijkheden- en stoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en dysorthografie en ontwikkelingsstoornissen als ADHD of ASS

Interesse? Meld je aan via ons secretariaat@ankerpunt.be

Tarieven

Studiebegeleiding