Studiebegeleiding

Leerlingen van de basisschool, het middelbaar onderwijs en studenten hoger onderwijs die moeilijkheden ondervinden bij het leren, kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding.

We bieden begeleiding bij:

· Zelfstandig leren / leren leren : planning…
·Leren van vakken en voorbereiding op toetsen / examens (bijv examencommissie en ingangsexamen geneeskunde).
· Motivatie, zelfvertrouwen en stress.
· Studiekeuze
. Inhoudelijk

We doen dat:
· A.d.h.v. schoolmateriaal en als gewenst, oefeningen en methodieken op maat.
· Individueel of in groep.
· In overleg met de ouders en als gewenst, met de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en andere hulpverleners.

Het Ankerpunt. team heeft een jarenlange expertise met leermoeilijkheden- en stoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en dysorthografie en ontwikkelingsstoornissen als ADHD of ASS

Interesse? Meld je aan via ons secretariaat@ankerpunt.be

Tarieven