Studiebegeleiding

Leerlingen van de basisschool, het middelbaar onderwijs en studenten hoger onderwijs die moeilijkheden ondervinden bij het leren, kunnen bij ons terecht voor studiebegeleiding.

Het Ankerpunt team heeft een jarenlange expertise met leermoeilijkheden en – stoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie en dysorthografie.
We bieden begeleiding bij…
· Zelfstandig leren / leren leren : planning…
· Leren van vakken en voorbereiding op toetsen / examens (bijv examencommissie en ingangsexamen geneeskunde)
· Motivatie, zelfvertrouwen en stress
· Studiekeuze

We doen dat…
· A.d.h.v. schoolmateriaal en als gewenst, oefeningen en methodieken op maat
· Individueel of in groep
· In overleg met ouders en als gewenst, met school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en andere hulpverleners

Tarieven