0497/746899 en 016/407757

Oud-Heverleestraat 62 - 3001 Heverlee

Home » Tarieven » Workshops & Kampjes

Workshops & Kampjes

In het Ankerpunthuis:

Wat?

Doorheen het jaar en tijdens schoolvakanties organiseert Ankerpunt leuke workshops – voor alle leeftijden –  en halve dagkampjes – voor kinderen en jongeren.
De focus ligt op welbevinden, veerkracht, omgaan met stress,  sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en een gezonde geest in een gezond lichaam.

We doen deze therapie aan de hand van leuke speelse, avontuurlijke en creatieve activiteiten in combinatie met beweging zoals yoga, mindfulness, rots en water, … en zoveel meer (aangepast aan de leeftijd).
Samen met anderen leer je over jezelf, over je talenten, over samenwerken en stevig in je schoenen staan.

Je leert dat je jezelf mag zijn.

Psychotherapeutisch:
In interactie met de anderen, werken we op maat van elk kind met speciale aandacht voor de noden en vragen van  elk kind afzonderlijk.
Kinderen/ jongeren  leren van ons en van de andere kinderen. Ze ontdekken hun talenten en leren ze in te zetten voor meer zelfvertrouwen, weerbaarheid, veerkracht, sociale vaardigheden, …
We observeren de kinderen en zoeken naar de onderliggende noden van hun zorgen. Zo proberen we ook nieuwe vaardigheden aan te leren en zoeken we mee naar tips voor het kind, de ouders, de school, … De observaties zijn tevens een waardevolle bron aan informatie voor eventuele verdere diagnostiek.

Dit is een snelle manier voor adequate therapeutische hulp, en kan ondersteund worden met individuele therapie en/of gezinstherapie.

De begeleiding:
De begeleiding gebeurt door een professioneel team van psychologen en pedagogen die advies en inzichten kunnen geven en nieuwe vaardigheden aanleren.  De observaties kunnen dienen als basis voor diagnostiek en eventuele verdere ondersteuning.

Tussenkomsten financieel:
De meeste mutualiteiten komen voor een stukje tussen. 
Fiscaal attest voor kinderen – 14. Kansentarief mogelijk (lees ook lager).

Duur:
Een workshop is doorgaans 8 sessies van 2 uur (16 uur).
Een kampje bestaat uit 5 aansluitende halve dagen van telkens 3 uur(15 uur).

Terugkomdag:
Op vraag van velen en bij voldoende interesse kan je extra kiezen voor een terugkomdag. Tijdens deze terugkomdag kunnen kinderen hun ervaringen uitwisselen hoe het de voorbije weken gelopen is. Wat er al goed gaat, waar ze nog wat op kunnen oefenen.
We geven de kinderen ook extra tips. Zo krijgt hun zelfvertrouwen nog eens een stevige boost.

Outreachend
Ankerpunt vzw  werkt nauw samen met andere  organisaties zoals het JAC, Preventiedienst Leuven, … Zo maken we onze psychotherapeutische workshops op verplaatsing laagdrempelig en haalbaar voor iedereen.

Op verplaatsing:

Wat?
Ankerpunt. VZW organiseert ook creatieve en interactieve workshops voor kinderen en jongeren in de scholen, naschoolse opvang of bij andere organisaties. Stel je vraag aan secretariaat@ankerpunt.be

Psycho – educatief:

Met onze workshops gaan we ook op verplaatsing. Naar scholen, naschoolse opvang, jeugdorganisaties, … Gezien de aard van deze activiteiten en de grotere hoeveelheid deelnemers is het niet mogelijk en ook niet de vraag van op maat van elk kind te werken. We luisteren wel goed naar de noden van de school, zodat we wel op maat van elke klas kunnen werken.

Op speelse en creatieve  manier maken  de deelnemers kennis met thema’s rond welbevinden en  sociale vaardigheden. We geven hen inzichten, zodat ze bepaalde  interacties en reacties beter kunnen begrijpen en er beter op kunnen  reageren. We ontdekken en oefenen nieuwe vaardigheden in.
Thema’s die aan bod komen zijn: weerbaarheid, zelfvertrouwen, vriendschappen sluiten, faalangst, omgaan met stress, talenten leren kennen en inzetten, welbevinden, tot rust komen, grenzen stellen, identiteit, teambuilding, liefde,  …

Voor de activiteiten van de naschoolse opvang in Leuven kan je inschrijven via de website van KinderKuren

Al onze interne workshops en kampjes doen mee aan de Uitpas en/of Iedereen verdient vakantie:

Dit wil zeggen dat al de mensen die aan één van volgende voorwaarden voldoen kunnen genieten van het kansentarief.

o Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
o Laag inkomen op basis van de tabel armoededrempel
o In schuldbemiddeling
o Kansentarief met de UiTPAS

Dit is momenteel voor Iedereen verdient vakantie 65% korting.
Vanuit Ankerpunt zijn we altijd bereid om ook over de overige 35% te praten.

Opvang:

Indien gewenst kan er opvang voorzien worden tijdens de dagen van de kampjes. Namelijk een half uur vóór de ochtendstart en een half uur na het einde van het kampje. Dit telkens aan 5 €.
Voor de kinderen die voor- en namiddag een kampje volgen is de middagopvang natuurlijk gratis.voor