0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62, 3001 Leuven-Heverlee

Home » Testen & Diagnostiek

Testen & Diagnostiek

Ankerpunt vzw ijvert voor een brede en oplossingsgerichte aanpak.
– Daarom geven we voorrang aan diagnostisch onderzoek in functie van een therapie-vraag. Dit omdat we het belangrijk vinden ook je sterktes en talenten in kaart te brengen en zo je concrete tools  aan te leren om goed om te kunnen gaan  met  dat waar je het  moeilijk mee hebt.
– Indien je dus enkel voor diagnostiek komt, plaatsen we  je op onze lange wachtlijst.

Diagnostisch onderzoek kan een meerwaarde vormen om iemand de juiste hulp te bieden. Ankerpunt heeft psychologen, orthopedagogen, kinesist, sociaal maatschappelijk werkers,  logopedisten, leerkrachten, … in dienst met een deskundigheid in het afnemen en interpreteren van testen en vragenlijsten. Zij zijn geschoold in onderzoek zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Ook cliënten van andere (kinderen)psychiaters zijn bij ons welkom.

Je kan bij ons in Ankerpunt vzw  dan ook terecht voor diagnostiek. Klinisch psychologen mogen alle psychodiagnoses uit de DSM stellen, en klinisch orthopedagogen mogen diagnoses stellen aangaande leerproblematieken en pedagogische diagnostiek.  (Belgisch Staatsblad, art 68.1

Indien er multidisciplinair moet gewerkt worden of er moet medicatie voorgeschreven worden, dan meld je je best ook aan bij een kinderpsychiater. Het is interessant dat zij vanaf het begin betrokken zijn. Je kan een kijkje nemen op de pagina van Vlaamse Vereniging Kinderpsychiaters

Dr Liesbet Van Hirtum is onze kinderpsychiater  (i.o.) in huis. We hebben ook een jarenlange nauwe samenwerking met dr. Catherine Van de Putte. Ankerpunt vzw staat ervoor open om ook met andere kinderpsychiaters samen te werken.

We zorgen ervoor steeds in het bezit te zijn van het meest recente testmateriaal en voorzien voor onze medewerkers regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

Een greep uit ons aanbod:

Psychologisch onderzoek

 • Intelligentie.
 • Neuropsychologische functies waaronder aandacht, geheugen, impulscontrole, executieve vaardigheden, visueel-ruimtelijk inzicht,…
 • Ontwikkelingsstoornissen waaronder Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
 • Socio – emotioneel functioneren: angst, welbevinden, zelfvertrouwen, veerkracht, …
 • Persoonlijkheid.
 • Studiehouding en schoolkeuze via zelftest.
 • Gezinsfunctioneren: gedrags- en opvoedingsproblemen.

Tarieven
Lees meer

Logopedisch onderzoek

 • Schoolvordering: leerlingenvolgsysteem (LVS) en analyse van AVI leesniveau.
 • Leerstoornissen waaronder dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…

=> Wachtlijst

Kinesitherapeutisch onderzoek

 • Grove en fijne motoriek waaronder schrijfmotoriek.
 • Typ 10: blind leren typen
Teksten en diagnostiek