Testen & Diagnostiek

Ankerpunt vzw ijvert voor een brede en oplossingsgerichte aanpak. Daarom geven we voorrang aan diagnostisch onderzoek in functie van een therapie-vraag. Indien je enkel voor diagnostiek komt, plaatsen we  je op onze wachtlijst.

Diagnostisch onderzoek kan een meerwaarde vormen om iemand de juiste hulp te bieden. Ankerpunt heeft psychologen, orthopedagogen en logopedisten in dienst met een deskundigheid in het afnemen en interpreteren van testen en vragenlijsten. Zij zijn geschoold in onderzoek zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. 

Daarnaast werkt Ankerpunt. in het kader van diagnostisch onderzoek samen met kinderpsychiater Catherine Van de Putte. Maar ook cliënten van andere (kinderen)psychiaters zijn bij ons welkom. 

We zorgen ervoor steeds in het bezit te zijn van het meest recente testmateriaal en voorzien voor onze medewerkers regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

 

Een greep uit ons aanbod:

Psychologisch onderzoek

  • Intelligentie.
  • Neuropsychologische functies waaronder aandacht, geheugen, impulscontrole, executieve vaardigheden, visueel-ruimtelijk inzicht,…
  • Ontwikkelingsstoornissen waaronder Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
  • Socio – emotioneel functioneren: angst, welbevinden, zelfvertrouwen, veerkracht, …
  • Persoonlijkheid.
  • Studiehouding en schoolkeuze via zelftest.
  • Gezinsfunctioneren: gedrags- en opvoedingsproblemen.

Logopedisch onderzoek

  • Schoolvordering: leerlingenvolgsysteem (LVS) en analyse van AVI leesniveau.
  • Leerstoornissen waaronder dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…
=> Wachtlijst 

Kinesitherapeutisch onderzoek

  • Grove en fijne motoriek waaronder schrijfmotoriek.