Werkstage

In Ankerpunt kan je ook ervaring doen d.m.v. een werkstage. Een werkloze (of op ziekenkas) kan met behoud van uitkering en met een kleine extra vergoeding gedurende max een half jaar en min. halftijds ervaring opdoen.