Workshops & Kampjes

In het Ankerpunthuis:

Doorheen het jaar en tijdens schoolvakanties organiseert Ankerpunt. leuke workshops – voor alle leeftijden –  en halve dagkampjes – voor kinderen en jongeren. De focus ligt op welbevinden, veerkracht, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en een gezonde geest in een gezond lichaam. Samen met anderen leer je over jezelf, over je talenten, over samenwerken en stevig in je schoenen staan. Je leert dat je jezelf mag zijn.

De begeleiding gebeurt door een professioneel team van psychologen en pedagogen die advies en inzichten kunnen geven en nieuwe vaardigheden aanleren.  De observaties kunnen dienen als basis voor diagnostiek en eventuele verdere ondersteuning. 

De meeste mutualiteiten komen voor een stukje tussen. Fiscaal attest voor kinderen – 14. Kansentarief mogelijk.

Op verplaatsing:

Ankerpunt. VZW organiseert ook creatieve en interactieve workshops voor kinderen en jongeren in de scholen, naschoolse opvang of andere organisaties.

Thema’s die aan bod komen zijn: weerbaarheid, zelfvertrouwen, vriendschappen sluiten, faalangst, talenten leren kennen en inzetten, welbevinden en tot rust komen, grenzen stellen, identiteit, teambuilding, … Zoals altijd werken we op maat aan de hand van de vraag van de school.

Voor de activiteiten van de naschoolse opvang in Leuven kan je inschrijven via de website van KinderKuren

Al onze workshops en kampjes doen mee aan de Uitpas en/of Iedereen verdient vakantie:

Dit wil zeggen dat al de mensen die aan één van volgende voorwaarden voldoen kunnen genieten van het kansentarief.

o Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
o Laag inkomen op basis van de tabel armoededrempel
o In schuldbemiddeling
o Kansentarief met de UiTPAS

Dit is momenteel voor Iedereen verdient vakantie 65% korting.
Vanuit Ankerpunt zijn we altijd bereid om ook over de overige 35% te praten.

Opvang:

Indien gewenst kan er opvang voorzien worden de dagen van kampjes. Namelijk een half uur vóór de ochtendstart en een half uur na het einde van het kampje. 
Dit telkens aan 5 €.
 
Voor de kinderen die voor- en namiddag een kampje volgen is de middagopvang natuurlijk gratis.