Workshops & Kampjes

Doorheen het jaar en tijdens schoolvakanties organiseert Ankerpunt leuke workshops – voor alle leeftijden-  en halve dagkampjes -voor kinderen en jongeren. De focus ligt op welbevinden, veerkracht, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en een gezonde geest in een gezond lichaam. Samen met anderen leer je over jezelf, over je talenten, over samenwerken en stevig in je schoenen staan. Je leert dat je jezelf mag zijn.

De begeleiding gebeurt door een professioneel team van psychologen en pedagogen die advies en inzichten kunnen geven voor diagnostiek en eventuele verdere ondersteuning. 

Ankerpunt vzw organiseert ook creatieve en interactieve workshops voor kinderen en jongeren in de scholen of voor naschoolse opvang.

Thema’s die aan bod komen zijn: weerbaarheid, vriendschappen sluiten, faalangst, talenten leren kennen en inzetten, welbevinden en tot rust komen, grenzen stellen, identiteit, teambuilding, … Zoals altijd werken we op maat aan de hand van de vraag van de school.

Voor de activiteiten van de naschoolse opvang in Leuven kan je inschrijven via de website van KinderKuren