0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62, 3001 Leuven-Heverlee

Home » Lezingen, trainingen en workshops

Lezingen, trainingen en workshops

Wat:

De thema’s vind je onderaan deze pagina. Samen met MJ Academie organiseert Ankerpunt vzw interactieve lezingen over persoonlijke groei en welbevinden, opvoeding en zorg. We stemmen de inhoud steeds af op het doelpubliek en specifieke vragen, en geven telkens heel wat voorbeelden en praktische tips. Vragen of concrete situaties kunnen op voorhand doorgestuurd worden of tijdens de lezing zelf voorgelegd worden. De duur van een lezing is minimum 2u. De maximale duur is afhankelijk van het thema: van 1 dag tot een lessenreeks. Heb je vragen over een lezing of thema, wil je zelf een bepaald thema aanvragen of heb je andere vragen, mail dan naar: secretariaat@ankerpunt.be

Voor wie?

Voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, ouderverenigingen, psychologen, coaches, jeugdwerkers, … en voor iedereen die met kinderen en jongeren te  maken heeft.

Ook voor volwassenen, bedrijven  en organisaties hebben we een specifiek aanbod (thema’s zie lager)

Heb je vragen over een lezing of thema, wil je zelf een bepaald thema aanvragen of heb je andere vragen, mail dan naar: secretariaat@ankerpunt.be

Waar?

De lezingen worden georganiseerd i.s.m. met MJ Academie en kunnen plaatsvinden in het  Ankerpunthuis zelf of op vraag op een andere locatie (bijvoorbeeld tijdens een infoavond voor ouders studiedag, een teamdag voor jouw organisatie, …).

De meeste van de lezingen kunnen ook online georganiseerd worden.

We bieden ook huiskamerlezingen aan. Op regelmatige basis organiseren we huiskamergesprekken in kleine, veilige groepjes, zowel in het Ankerpunt. huis, bij jullie thuis, jouw organisatie of online. Onder leiding van een deskundige delen we (individuele) ervaringen en tips rond onderwerpen als opvoeding, welbevinden, zelfzorg, persoonlijke groei, eenzaamheid, angst, sociale vaardigheden, weerbaarheid, … Sommige onderwerpen zijn specifiek bedoeld voor bepaalde doelgroepen, maar iedereen is steeds welkom om mee te luisteren.

Het is mogelijk om zelf een groepje samen te stellen. Contacteer ons via secretariaat@ankerpunt.be voor meer informatie.

Opvoeding en zorg

Persoonlijke groei en welbevinden