Lente en hoop in deze uitzonderlijke tijden. Ankerpunttips!

Ankerpunt Corona Care

In deze uitzonderlijke dagen
staat het Ankerpuntteam 
nog steeds

met een warm hart klaar
om iedereen te helpen
die daar nood aan heeft!

In deze tijden van Coronacrisis beseffen we maar al te goed hoe kwetsbaar we allen zijn en wat het inhoudt om voor iemand zorg te dragen. Als dat zorg dragen vandaag nu net afstand houden is?  Levens redden door thuis te blijven?
Dan moeten we creatief zijn, onze dagelijkse routine verlaten, uit onze comfortzone komen en ons werk maar ook gezins- en vrije tijdsleven anders organiseren. Dat is niet altijd evident.

Wij vanuit Ankerpunt vzw willen graag een hart onder de riem steken voor die het nu extra moeilijk hebben.
Zij die zich belangeloos inzetten om onze zieken en hulpbehoevenden te verzorgen, de eenzamen, kwetsbare gezinnen, alleenstaande ouders, mensen die in financiële nood komen, mensen die thuiswerk moeten combineren met huishouden en de kinderen animeren/lesgeven…
Iedereen van ons gaat nu door een moeilijke periode.

Want wat als je draaglast groter wordt dan je draagkracht?
Wat als je het even niet meer ziet zitten?
Wat als je breekt?
En hoe kunnen we voorkomen dat je breekt?

Ankerpunt wil er voor iedereen zijn.
Daarom zijn we ook online gegaan of kan je telefonisch met je vragen en zorgen bij ons terecht.