Therapie

Je kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie, relatie-, ouder- en gezinstherapie. Ankerpunt. is er voor kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen.

Allerlei thema’s kunnen aan bod komen. Enkele voorbeelden:

 • Bij moeilijkheden i.v.m. persoonlijke groei, assertiviteit, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, evenwicht in werk & privé, rouw, …
 • Wanneer er zorgen zijn met een kind is het aangewezen aan de slag te gaan met het hele gezin
 • Begeleiding van partners, éénoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen of bij co-ouderschap
 • Bij angsten, ADHD, ASS ( autismespectrumstoornis ), …

We stemmen de therapie af op jouw maat en vertrekken daarbij vanuit jouw doelen, waarden en talenten. Volgens de Integratieve Psychotherapie halen we inzichten uit verschillende psychotherapieën, zoals onder meer…

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT en ACT): dit leert ons dat we in het leven keuzes kunnen maken, dat we de touwtjes zelf in handen kunnen nemen. We leren hardnekkige niet- helpende vastgeroeste patronen om te zetten in frisse, nieuwe helpende gedachten en acties. We ontdekken hoe denken, voelen en doen op elkaar inspelen en hoe we met ‘omdenken’ nieuwe inzichten en positieve resultaten kunnen bereiken.
 • Systemische therapie: We besteden aandacht aan de ruimere context waarmee je verbonden bent (partner, kinderen, gezin van herkomst, …)
 • Experiëntiële therapie: de therapeut helpt de cliënt de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, ervaren en onderzoeken, vanuit het uitgangspunt dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze doen, denken en laten.
 • Neurolinguïstisch Programmeren (NLP): hier ontdekken we o.a. hoe we onze emotionele intelligentie kunnen inzetten voor positieve communicatie en hoe we positieve stemmingen kunnen integreren in moeilijke situaties.
 • Transactionele Analyse (TA): dit leert je hoe ervaringen uit je jeugd onbewust een invloed hebben op je huidige gedragingen.
 • De positieve, oplossingsgerichte benadering: hier ligt de focus op ons doel, op wat we willen bereiken.
 • Creatieve therapieën brengen ons dichter bij onszelf en bieden inzichten. We gaan creatief aan de slag met onze gedachten en gevoelens.

Tarieven