0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Sofie Ceelen

Sofie Ceelen

Hallo!

Ik ben Sofie en ik ben in 2022 afgestudeerd als klinisch orthopedagoge aan de Katholieke Universiteit Leuven. Mijn keuze voor deze opleiding komt voort uit mijn passie voor kinderen, jongeren en hun daarbij horende netwerk. Ik geloof in de kwaliteiten, sterktes en talenten van ieder individu. Ik ben er dan ook van overtuigd dat elk individu hierin kan groeien. In mijn vrije tijd kom ik ook regelmatig in contact met kinderen en jongeren, waardoor ik voeling heb met hun leefwereld. Tijdens deze opleiding heb ik expertise opgebouwd omtrent volgende thema’s: gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, leerstoornissen, ontwikkelingsproblemen en zo veel meer.

Naast mijn interesse omtrent de pedagogiek van kinderen en jongeren, heb ik ook grote belangstelling voor het onderwijs. Zo heb ik ervoor gekozen om na mijn master Orthopedagogiek nog de BANABA Buitengewoon Onderwijs bij te studeren. Deze opleiding heb ik in juni 2023 afgerond.

Waarvoor kan je bij mij terecht in Ankerpunt?

  • Psychologische begeleiding en therapie bij kinderen, jongeren, ouders en gezinnen

  • Gedrags-, leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, jongeren en adolescenten

  • Psycho-educatie

  • Diagnostiek

  • Studiecoaching en -begeleiding: leren leren, werken rond faalangst, vakspecifieke ondersteuning, motivatie en leren plannen

  • Workshops, groepsessies en kampjes omtrent het welbevinden en sociale vaardigheden

We gaan samen aan de slag rond jouw vragen, bezorgdheden en noden. Dit doen we door stil te staan bij de moeilijkheden en onzekerheden die er heersen, maar ook door in te zetten op de sterktes, talenten en krachten die reeds aanwezig zijn.