Marleen Jans

Ik ben oprichtster en directrice van Ankerpunt (2008). Ik startte mijn beroepscarrière als educatief medewerker. In die periode ontwikkelde ik allerlei workshops en kampjes voor kinderen en jongeren. Ik heb ook jaren ervaring in het onderwijs, waar ik als leerkracht en zorgcoördinator aan de slag was. Naast  studiebegeleiding verdiepte ik me als leercoach  problematieken als dyscalculie, dyslexie, autismespectrumstoornis, ADHD, hoogsensitiviteit, … Bovendien ben ik op dit vlak ervaringsdeskundige.

Ik vind het belangrijk op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen in de therapiewereld en probeer me dan ook steeds bij te scholen. Zo blijf ik wel een eeuwige student. Ik ben in het bezit van een master Neurolinguïstisch Programmeren (NLP). Ook volgde ik aan de KUL en de VUB verschillende cursussen psychologie en volgde ik therapie-opleidingen (integratieve psychotherapie zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren, cognitieve gedragstherapie, systeemtheoretische psychotherapie, creatieve – en speltherapie, en meer: transactionele analyse, psychodiagnostiek, verbindend communiceren, emotionele intelligentie, faalangst en prestatieangst, …).

Ik werk nu als jeugd- en gezinstherapeut bij Ankerpunt. Ook ben ik de bedenker van YoMiQi Daarnaast ben ik coördinator van het Platform Psychotherapie Vlaams-Brabant en erkend supervisor en docent aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie (AIHP). Verder ben ik trekker van dialooggroepen bij het netwerk gezinsondersteuning Huis van het kind Leuven. Ook op het vlak van leerstoornissen draag ik graag mijn steentje bij en als lid van de raad van bestuur ondersteun ik de vzw Sprankel (zelfhulpgroep voor ouders van kinderen met leerstoornissen).

Voor kinderen uit de basisschool en hun ouders/verzorgers, begeleiders en leerkrachten schreef ik het avontuurlijke dierenverhaal ‘Avonturen aan de Wondere Ommesprong’

Aankoop boek, klik hier!

Het is mijn passie om het welbevinden en de sociale en emotionele vaardigheden bij kinderen en jongeren te versterken. Ik geloof in een educatieve, therapeutische en coachende aanpak om kinderen en jongeren op een creatieve manier te stimuleren. Ik wil hen zo motiveren om hun doel te bereiken. Aangezien elk(e) kind/jongere uniek is, vind ik het belangrijk om in dialoog een programma op maat uit te werken waarbij hun talenten centraal staan.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Lezingen en workshops rond opvoeding, zorg en persoonlijke groei
  • Enkele thema’s: gedachten en gedrag van tieners, ADHD en welzijn, leren leren, Stress, faalangst,…
 • Training, coaching, supervisie en intervisie
 • NLP, loopbaancoaching, …
 • Intakegesprekken
 • Gesprekstherapie met kinderen, jongeren, hun gezinnen en (jong) volwassenen, individueel en in groep
  • Enkele thema’s: sociale angsten (faal)angst, depressie, suïcidegedachten, automutilatie , zelfvertrouwen, traumaverwerking, middelenmisbruik, familiale moeilijkheden, stress, perfectionisme, eetproblemen/eetstoornissen, pesten, … Deze lijst is zeker niet exhaustief en je kan mij steeds contacteren indien je je ook om andere redenen zorgen maakt
 • Workshops en kampjes om sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te verstevigen.
 • Multidisciplinair overleg:
  • Binnen het eigen team superviseren
  • Schooloverleg (MDO) om samen op zoek te gaan naar hoe de wederzijdse verwachtingen en noden op elkaar afgestemd kunnen worden.
 • Studiebegeleiding:
  • Plannen en organiseren
  • Leerstrategieën
  • Omgaan met faalangst
  • Studiemotivatie