0497/746899 en 016/407757
secretariaat@ankerpunt.be

Oud-Heverleestraat 62,
3001 Heverlee, 3000 Leuven

Home » Marleen Jans

Marleen Jans

Ik ben oprichtster, bezielster en directrice van Ankerpunt.(2008). Ik startte mijn beroepscarrière als educatief medewerker. In die periode ontwikkelde ik allerlei workshops en kampjes voor kinderen en jongeren. Zo probeerde ik op creatieve en actieve manier moeilijkere materie begrijpbaar te maken. Ik leefde en werkte te midden van de jongeren en beleefde mee hun wel en wee. Voor vele kinderen en jongeren was ik hun ‘kampmama’.

Zelf heb ik ook twee prachtdochters en ben ik adoptie -ouder. Zij zijn mijn grootste inspiratiebron. 

Ik vind het belangrijk op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen in de therapiewereld en probeer me dan ook steeds bij te scholen. Zo blijf ik wel een eeuwige student. Na een master in de humane wetenschappen, behaalde ik een extra diploma als leerkracht basisschool en zorgcoördinator.  Ik heb dan ook heel wat jaren ervaring in het onderwijs. Naast  studiebegeleiding verdiepte ik me als leer- en zorgcoach in problematieken als dyscalculie, dyslexie, ASS, ADHD, hoogsensitiviteit, faalangst, stress,  … Ik ben in het bezit van een master Neurolinguïstisch Programmeren (NLP). Ook legde ik aan de KUL en de VUB  met succes examens af van  psychologie en leer – een ontwikkelingsstoornissen. Ik behaalde aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie (AIHP)  ook een Europees erkend diploma in de psychotherapie zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen  en volgde therapie-opleidingen als cognitieve gedragstherapie, systeemtheoretische psychotherapie, creatieve – en speltherapie, en meer: transactionele analyse, psychodiagnostiek, verbindend communiceren, emotionele intelligentie,   …. Ik  ben lid van de BNVIP.

Ik werk nu als jeugd- en gezinstherapeut bij Ankerpunt. Ook ben ik de bedenker van Yomiqi en  de ‘Hey, ik ben oké‘ kampjes en workshops. Daarnaast ben ik coördinator van het Platform Psychotherapie Vlaams-Brabant en erkend supervisor  aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychotherapie (AIHP), en gastdocent Thomas More, UCLL, KDG, Artevelde Hogeschool, … Verder ben ik trekker van dialooggroepen bij het netwerk gezinsondersteuning Huis van het Kind Leuven. Ook op het vlak van leerstoornissen draag ik graag mijn steentje bij en als lid van de raad van bestuur ondersteun ik de VZW Sprankel (zelfhulpgroep voor ouders van kinderen met leerstoornissen). 

Ik mag mij ook auteur noemen want voor kinderen uit de basisschool en hun ouders/verzorgers, begeleiders en leerkrachten schreef ik het boek  ‘Avonturen aan de Wondere Ommesprong’.  Een avontuurlijke dierenverhaal met situaties rond welbevinden, die zeer herkenbaar zijn voor de kinderen.  Samen  met de dieren zoeken ze  naar oplossingen.  Aankoop boek, klik hier!

Het is mijn passie om het welbevinden en de sociale en emotionele vaardigheden bij kinderen en jongeren te versterken. Ik geloof in een educatieve, therapeutische en coachende aanpak om kinderen en jongeren op een creatieve manier te stimuleren. Ik wil hen zo motiveren om hun doel te bereiken. Aangezien elk(e) kind/jongere uniek is, vind ik het belangrijk om in dialoog een programma op maat uit te werken waarbij hun talenten centraal staan.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

 • Lezingen en workshops rond opvoeding, zorg en persoonlijke groei.
  • Enkele thema’s: gedachten en gedrag van tieners, ADHD en welzijn, leren leren, Stress, faalangst, veerkracht, grenzen,  emoties, …
 • Coaching, supervisie en intervisie.
 • Trainingen en lezingen voor leerkrachten, therapeuten, iedereen die met kinderen werkt
 • NLP, loopbaancoaching, …
 • Intakegesprekken.
 • Gesprekstherapie met kinderen, jongeren, hun gezinnen en (jong) volwassenen, individueel en in groep.
 • Enkele thema’s: sociale angsten (faal)angst, depressie, suïcidegedachten, automutilatie , zelfvertrouwen, traumaverwerking, middelenmisbruik, familiale moeilijkheden, stress, perfectionisme, eetproblemen/eetstoornissen, pesten, adoptie, ouder/kindverstoting, rouwverwerking … Deze lijst is zeker niet exhaustief en je kan mij steeds contacteren indien je je ook om andere redenen zorgen maakt.
 •  Workshops en kampjes om sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te verstevigen.
 •  Studiebegeleiding:
  • Plannen en organiseren.
  • Leerstrategieën.
  • Omgaan met faalangst.
  • Studiemotivatie.
 • Multidisciplinair en interdisciplinair overleg:
  • Binnen het eigen team superviseren
  • Schooloverleg (MDO) om samen op zoek te gaan naar hoe de wederzijdse verwachtingen en noden op elkaar afgestemd kunnen worden. 
marleen